Ludzā parakstīts līgums par vienotā kanalizācijas un ūdens tīkla būvdarbu uzsākšanu

Šajā nedēļā Ludzā tika parakstīts līgums par vienotā kanalizācijas un ūdens tīkla būvdarbu uzsākšanu, projekta : “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā ” ietvaros.

Līguma parakstīšanas brīdī, Ludzas apsaimniekotāja konferenču zālē, piedalījās Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E. Mekšs, izpilddirektors S. Jakovļevs, paredzēto darbu vadītājs A. Ozoliņš, darbu uzraugs E. Piņka, SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs A. Gutāns, SIA “Wesemann” valdes loceklis I.Paurs un citas Apsaimniekotāju un firmu pārstāvošās personas. Darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada novembrim.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 14 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvads un vismaz 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta kopējie izdevumi: 3 275 712.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 707 200.00 EUR), t.sk.: Kohēzijas fonda finansējums 71.92 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 947 021.00 EUR,

privātais attiecināmais finansējums: 28.08 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 760 179.00 EUR un projekta kopējie neatiecināmie izdevumi 568 512.00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi jeb 48 mēneši (no 2017.gada decembra  līdz 2021.gada dcembrim)