LPRAP sēdē apstiprina jaunu Latgales SEZ Uzraudzības komisijas locekli un ar Satiksmes ministru diskutē par sabiedriskā transporta un satiksmes nozares aktualitātēm

Trešdien, 2019.gada 19.jūnijā Daugavpilī, klātesot LR Satiksmes ministram Tālim Linkaitim, VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam Jānim Langem un VAS Autotransporta direkcija (ATD) valdes priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kuru vadīja LPRAP priekšsēdētājas Gunārs Upenieks.

Sēdes laikā tika izskatīta virkne reģionam nozīmīgu jautājumu. Kā viens no sēdes darba kārtības pirmajiem jautājumiem bija par Latgale plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas locekļa iecelšanu, par ko klātesošos informēja G.Upenieks. Deputātiem vienojoties par jauno Latgales SEZ locekli tika iecelts Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis.

Sēdes turpinājumā tika izskatīts jautājums par Nikodema Rancāna balvas piešķiršanu Latgales izcilākajiem pedagogiem, par ko informēja LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs.

LPR administācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne sēdes turpmākajā gaitā klātesošiem izklāstīja informāciju par papildvienošanos ar VARAM “Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu”, par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2019.gada budžetā.  Savukārt S.Maksimovs un I.Maļina-Tabūne atgādināja klātesošiem par valsts amatpersonas amatu savienošanu un aicināja uz diskusiju par sabiedriskā transporta un satiksmes nozares aktualitātēm ar T.Linkaiti, K.Godiņu un J.Langi.

Savus jautājumus satiksmes jomā klātesošām amatpersonām uzdeva Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine, Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un citi padomes locekļi.

Latgales plānošanas reģions pateicas Daugavpils pilsētas domei un Daugavpils Marka Rotko mākslas centram par sadarbību pasākuma norisē!

LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis