LPRAP priekšsēdētājs sveica “Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” dalībniekus un viesus

Latgales plānošanas reģiona vārdā sveicu “Uzņēmēju Dienas Latgalē 2019” dalībniekus un viesus!

Ir apritējis gads kopš iepriekšējām “Uzņēmēju dienām”, un Latgales uzņēmēji šodien izstādē ir atkal gatavi rādīt sasniegto, redzēt citu veikumu, dalīties pieredzē, gūt idejas jauniem izaicinājumiem un tajā pašā laikā, palikt atšķirīgi.

Mēs, Latgales plānošanas reģions un pašvaldības, skaidri apzināmies uzņēmējdarbības attīstības nozīmi turpmākajai Latgales izaugsmei. Ir gandarījums, ka Latgales plānošanas reģiona mērķtiecīgā rīcība vainagojas ar valdības atbalstu.

2013.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei jeb tā saukto Latgales programmu, kur viena no galvenajām darbībām ir Latgales plānošanas reģiona attīstības programmā noteikto pašvaldībās degradēto teritoriju revitalizācija. Teritorijās un telpās sakārtojot inženierkomunikācijas un pievadceļus, pašvaldības ar atklātas izsoles palīdzību iznomās komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Plānotās investīcijas ir vērstas uz darba vietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti pašvaldībās, uzņēmējdarbības attīstībai būtisku infrastruktūras projektu īstenošanu, kas sniedz nozīmīgu ietekmi uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un nodarbinātības sekmēšanu. Kopumā Latgales programmas pieejamā finansējuma ietvaros (52 milj. EUR) plānots īstenot 16 projektus, radot vismaz 857 jaunas darbavietas. Uzņēmēju pieprasījums pēc sakārtotas infrastruktūras pieaug, un kopā ar Latgales pašvaldībām esam sagatavojuši projektu idejas vairāk nekā 30 milj. EUR apjomā un šobrīd darbojamies, lai panāktu ES līdzfinansējumu šo ideju realizēšanai.

Esam panākuši Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) likuma pieņemšanu un 2017. gadā esam uzsākuši tās darbību. Tā izveidota ar mērķi piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai, jaunu darba vietu radīšanai. Uz šo brīdi Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss ir piešķirts 13 uzņēmumiem, noslēgti 18 līgumi par ieguldījumu veikšanu un  līdz 2022. gadam kopā plānots izveidot 88 jaunas darba vietas.

LPRAP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks