LPR administrācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Dagdas un Aglonas novadus

Pirmdien, 7. janvārī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, Deinstitucionalizācijas (DI)* projekta un Labklājības ministrijas pārstāvji apmeklēja Dagdas novadu, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju A.Trūli, Sociālā dienesta vadītāju u.c. pašvaldības amatpersonām, lai diskutētu par Dagdas novada pašvaldības par plānoto ERAF infrastruktūras risinājumiem DI plāna īstenošanai nākotnē. Pēc vairāku stundu dikusijas Dagdas pašvaldībā un potenciālo infrastruktūras objektu apskates klātienē sanāksmes dalībnieki vienojās par rekonstruējamā sociālo pakalpojumu objekta izvēli.

LPR un LM pārstāvji apmeklēja Aglonas novadu, kur klātesot pašvaldības pārstāvjiem diskutēja par plānoto infrastruktūras objektu adrešu maiņu.

* – Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

O.Zuģickis, DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists