LPR Preiļos rīkos diskusiju “Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā”

Latgales plānošanas reģions, reaģējot uz sabiedrībā izskanējušiem dažādiem viedokļiem par iespējām, piedāvājumiem un ierobežojumiem tūrisma jomā, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizē diskusiju semināru Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā.

Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, jomas speciālisti, kā arī aicinām pašvaldību vadību uzrunāt un diskusiju seminārā lūgt piedalīties ar tūrisma sfēru saistītos uzņēmējus. Pašvaldību mērķis ir veidot savu teritoriju ne tikai par tūrisma galamērķi, bet arī pievilcīgu vietu investoriem un vietējiem uzņēmējiem, un tūrisma pakalpojumu attīstība motivē radīt arī citus jaunus pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi aicināt gan nozarē iesaistītos, gan citus pašvaldības aktīvos uzņēmējus kopīgi diskutēt, arī paškritiski un mērķtiecīgi paraudzīties uz sava biznesa attīstību un būt gataviem iespējamām pārmaiņām, kā arī izmantot iespējas.

Diskusiju seminārs notiks 2019.gada 13.februārī Preiļu kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos, reģistrēšanās no plkst.12.00.

Pirms semināra plkst.: 11.30 – klātienes iepazīšanās ar Preiļu muižu tās atjaunošanas procesā, tikšanās pi kultūras centra.

Programma

12.00-12.30

Dalībnieku reģistrācija, kafija (Preiļu Kultūras centrā)

12.30-12.40

Semināra atklāšana, Sergejs Maksimovs, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

12.40-13.00

Publiskā un privātā sektora konkurences problēmas: uzņēmēju pieredze un ieteikumi, Asnāte Ziemele, Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 

13.00-13.30

Konkurences tiesību pārkāpumu identificēšana, negodīga konkurence, Skaidrīte Ābrama, Konkurences padomes priekšsēdētāja 

13.30-14.00

Kā Valsts kontrole vērtē pašvaldību iesaistīšanos komercdarbībā, Edgars Korčagins, Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors 

14.00-15.00Kafijas pauze
15.00-16.30

Prezentācijas un diskusija par pašvaldību realizēto projektu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti tās teritorijā. Prezentācijas un J&A sesija

  • Stikla pūšanas darbnīca Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos, Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja
  • Lūznavas muiža- sociāli ekonomiskās izaugsmes veicinātājs Rēzeknes novadā, Iveta Balčune, Lūznavas muižas vadītāja
  • Pašvaldību un uzņēmēju veidotais tūrisma piedāvājums Latgalē, Līga Kondrāte, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
  • Tūrisma tirgus esošā situācija Rēzeknes pilsētā, Jeļena Kijaško, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra vadītāja
  • Krāslava – Latgales kulinārā mantojuma centrs, Viktors Moisejs, Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  • Preiļu parka attīstība un pils rekonstrukcija – uzņēmēju darbības platformas nodrošinājums no pašvaldības puses, Sanda Čingule-Vinogradova Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas vadītāja
16.30-17.00

Par drošību un ekonomisko dimensiju un tās ietekmi uz Latgales reģionu kā ES ārējo robežu, Andra Feldmane, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 

17.00Noslēgums