Ar daudz pozitīvām atsauksmēm Daugavpilī noslēdzies seminārs “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas, rīki un risinājumi”

Lai palielinātu Latgales pašvaldību sabiedrisko attiecību un sociālo dienestu speciālistu u.c. interesentu vienotu izpratni  par Deinstitucionalizācijas procesiem un veicinātu sabiedrības un speciālistu attieksmes maiņu par DI projektā iesaistītajām mērķa grupām ar  sociālo mediju un digitālā mārketinga palīdzību, Latgales Plānošanas regions projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” ietvaros 2019. gada 5. novembrī Daugavpilī  rīkoja apmācību semināru.

Semināru ar uzrunu Latgales pašvaldību darbiniekiem atklāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Priekssēdētājs, teica ka pašvaldībām sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir jauns izaicinājums, un lai atbalstītu DI procesu attiecībā uz tā mērķa grupām un veidotu visiem vienotu izpratni par deinstitucionalizācijas procesa nodrošināšanas principiem un saturu, ir daudz jāmācās. Mūsdienu digitālajā pasaulē  ir daudz sociālo mediju, digitālā mārketinga iespēju un rīku, lai informētu sabiedrību par šo un citām nozīmīgām tēmām.

Seminārā Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis klātesošos informēja par Latgales pašvaldību mājaslapu un sociālo mediju kontiem monitoringa rezultātiem saistībā ar  informācijas par DI procesiem izplatīšanu sabiedrībai. Pašvaldību speciālistus atkārtoti iepazīstinot ar  Deinstitucionalizācijas projekta jaunizveidoto logotipu, tika aicināts turpmāk to izmantot komunikācijā ar sabiedrību. Tāpat, tika sniegta informācija par informācijas apmaiņas uzlabošanu Latgalē un kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju komunikāciju starp pašvaldību, iedzīvotājiem un medijiem.

Semināra turpinājumā digitālā satura mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis* vairāk ne kā 3 stundu garumā interesentus informēja par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu izmantošanu darbam ar sabiedrību .

*Artūrs Mednis pamatoti tiek uzskatīts par vienu no labākajiem Latvijas sociālo tīklu pazinējiem un vienu no zināmākajiem digitālā mārketinga ekspertiem. Savulaik viens no pirmajiem un populārākajiem blogeriem un sociālo tīklu lietotājiem ar ievērojamu sekotāju pulku, moderno komunikācijas veidu guru, digitālā mārketinga apmācību vadītājs un divu augstskolu mācībspēks, šobrīd Artūrs vada paša izveidotu radošo digitālā satura mārketinga aģentūru “New Black”, kurā ik dienu strādā 32 darbinieki.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv