LPR administrācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Daugavpili un Daugavpils novadu

Piektdien, 26. aprīlī Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI) projekta un Labklājības ministrijas pārstāvji apmeklēja Daugavpils pilsētu un Daugavpils novadu, kur tikās ar abu pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, Sociālo dienestu vadītājiem u.c. pašvaldību speciālistiem, lai diskutētu par šo pašvaldību plānotiem ERAF infrastruktūras risinājumiem DI plāna īstenošanai nākotnē.

Pēc vairāku stundu dikusijām gan Daugavpils pilsētas, gan Daugavpils novada pašvaldībās un potenciālo infrastruktūras objektu apskates klātienē, sanāksmju dalībnieki vienojās par rekonstruējamo sociālo pakalpojumu objektiem un plānoto infrastruktūras objektu iespējamo adrešu maiņu.

O.Zuģickis, DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists