LPR administrācijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Krāslavas novadu

Trešdien, 12.jūnijā Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI)* projekta pārstāvji apmeklēja Krāslavas novadu, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju G.Upenieku, u.c. pašvaldības amatpersonām, lai diskutētu par Krāslavas novada pašvaldības par plānoto ERAF infrastruktūras risinājumiem DI plāna īstenošanai nākotnē. Pēc vairāku stundu dikusijas Krāslavas domē un potenciālo infrastruktūras objektu apskates klātienē sanāksmes dalībnieki vienojās par rekonstruējamā sociālo pakalpojumu objekta izvēli.

* – Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

O.Zuģickis, DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists