LPR administrācijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Krāslavas novadu

Trešdien, 12.jūnijā Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI)* projekta ieviesēji Ināra Krūtkrāmele, Sarmīte Teivāne un Oskars Zuģickis tikās ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku un citām amatpersonām, lai diskutētu par plānoto ERAF infrastruktūras risinājumu izmaiņām DI plāna īstenošanai nākotnē. Pēc sarunu gaitā abu pušu meklētiem labākiem risinājumiem ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) nodrošināšanai Krāslavas novadā nākotnē, klātienē tika apsekoti potenciālie infrastruktūras objekti, kur dalībnieki vienojās par iespējamā rekonstruējamā sociālo pakalpojumu objekta izvēli.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums  ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vieta un forma, kurā paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas (šī aprūpe tiek organizēta speciāli izveidotās grupās).

* – Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

O.Zuģickis, DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists