Logotipa ieviešana Deinstitucionalizācijas projektā

Latgales plānošanas reģions kopā citiem Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija (DI) – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Lai popularizētu deinstitucionalizācijas ideju un veicinātu sabiedrības informētību par procesa norisēm, Latgales plānošanas reģions ievieš projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” logotipu.

Mākslinieka Anatolija Vjaliha izstrādātā logotipa pamatā ir mātes tēla simboliskā nozīme, kura vienmēr asociējas ar pozitīvām emocijām un gādību par savu ģimeni un bērniem. Mātes seja ir ielikta “D” burta formā. Pamatojot savu ieceri, mākslinieks uzsver, ka “logotipa izstrādē galvenais uzsvars likts uz DI pamatideju kā iespēju kļūt stiprākam, brīvākam, vairāk patstāvīgam, zinot, ka tev vienmēr kāds palīdzēs kā mīloša māte”. Logotipā lietotas vienkāršas un vizuāli viegli uztveramas formas un līnijas, kā arī zilā krāsa, kas redzama Latgales plānošanas reģiona ģerbonī.

Latgales Plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne uzsver, ka jaunais logotips palīdzēs vairot sabiedrības draudzīgāku attieksmi pret DI procesu. Līdz ar jaunā logotipa ieviešanu projekta komanda cer, ka zīme kļūs par projekta atpazīstamības elementu, kā arī vairosies sabiedrības atbildības sajūta, tolerance un rūpes par ikvienu no līdzcilvēkiem.

Sīkāku informāciju par projektu skat. www.lpr.gov.lv