LLKC Krāslavas birojs organizē 5 dienu mācības jauniešiem

LLKC Krāslavas birojs organizē 5 dienu mācības jauniešiem.

Mācību 1. diena (12.10.2019.). Pasākumā tiks sniegta informācija par biznesa ideju, to ģenerēšana grupās, mārketings, ideju prezentēšanas prasmes u.c. Uz mācībām tiek aicināti jaunieši no 18 – 40 gadiem.

Pielikums: Apmācību programma

Mācību 2.diena (19.10.2019.). Pasākumā tiks sniegta informācija: personas mārketings un tā loma biznesa pasākumos.Produkta veidi un kanāli. Tirgus analīze, biznesa vadības prasmes. Grāmatvedības prasmes u.c.

Pielikums: Apmācību programma

Mācības ir bez maksas.

Kontaktinformācija: Terēze Brazeviča, uzņēmējdarbības konsultante, mob. tel. Nr. 28370906, 26320141, e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv, Artūrs Pavļukevičs, arturs.pavlukevics@llkc.lv