LL: Degradētajā teritorijā top jauna ražotne

Kā informē laikraksts Latgales Laiks, decembrī paredzēts pabeigt būvniecību divos objektos Daugavpils novadā, kas iepriekš definētas kā degradētās teritorijas. Uzņēmējdarbības sekmēšanai Luknā uzlabota ceļa līdz ciemam un ielu infrastruktūra ciemā, bet Sventes pievārtē uzbūvēts ēku un noliktavu komplekss pārtikas produktu ražotājiem.

Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa sola, ka tūlīt pēc Jaunā gada tām arī tiks meklēts nomnieks, bet pašvaldība pievērsīsies jaunu projektu rakstīšanai vēl divu degradēto teritoriju revitalizācijai, piesaistot Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Višķu pagasta Luknas ciemā ieguldīts, lai atjaunotu publisko infrastruktūru, ko jau šobrīd izmanto vietējie komersanti (a/s “Latgales bekons”). Ceļa un ielas pārbūvi (arī apgaismojuma ierīkošanu, elektrolīnijas atjaunošanu) tur veic SIA “Binders”, līgums paredz, ka darbi jāpabeidz līdz 3. decembrim. Savukārt Sventes pagastā izveidota pārtikas produktu ražošanai piemērota teritorija, kuras nomnieks pagaidām vēl nav skaidri zināms. Tā kā darbi arī šeit ritējuši raiti, jaunās ēkas ekspluatācijā varētu nodot līdz jaunajam gadam, lai pēc tam varētu izsludināt konkursu uz nomas tiesībām. “Jo ātrāk teritoriju sāks izmantot komersants, jo vairāk laika viņam būs noteikto saistību īstenošanai,” uzsver V. Rūtiņa.

Abos projektos ieguldīti 2 miljoni eiro. Būvdarbi gan Luknā, gan Sventē uzsākti šopavasar. Cits projekts šī paša mērķa programmā, bet sadarbībā ar citu pašvaldību (Krāslavas novada domi) tiek īstenots jau otro gadu. Tā ir Tabores-Vecsalienas ceļa pārbūve 1,1 miljona eiro apmērā, kas uzsākta 2018. gada beigās. Arī šeit, līdzīgi kā Luknā, tiek palīdzēts jau esošajiem uzņēmējiem (SIA “Dubiki” un SIA “Info Agro”).

Degradēto teritoriju revitalizācijas projektu iesniegšanai papildu tiks izsludināta trešā kārta. Projektu ideju iesniegšanas termiņš – marts. Daugavpils novadā tā varētu būt ceļa infrastruktūras atjaunošana Nīcgales un Skrudalienas pagastā. Šobrīd notiek darbs ar komersantiem, tai skaitā kūdras pārstrādes uzņēmumu “Laflora”.

Kopumā Daugavpils novada dome kopā ar sadarbības partneriem (Daugavpils un Krāslavas novada pašvaldību) degradēto teritoriju revitalizācijai īsteno trīs projektus, kā rezultātā novada teritorijā ekonomiskajā apritē plānots atgriezt piecas degradētās teritorijas. Šopavasar jaunus iemītniekus sagaidīja bijusī Randenes pamatskolas ēka, kurā šobrīd ierīkots šūšanas cehs. Nomas līgums noslēgts ar SIA “Lattex D”, komersantam apņemoties līdz 2022. gadam šeit radīt 30 jaunas darba vietas un investēt attīstībā (piemēram, iekārtās) 30 tūkstošus eiro. “Pagaidām piesaistīti 17 strādnieki un ieguldīti vairāk nekā 25 tūkstoši eiro, tātad esam pusceļā,” informē V. Rūtiņa.

Autors: Dinija Jemeļjanova