Līvānos noritējusi projekta LLI-59 “Open Leadership” noslēguma konference

2019. gada 28. martā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās projekta LLI-59 “Open Leadership” noslēguma konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 pārstāvji no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, Latgales plānošanas reģiona administrācijas un Eiroreģiona “Ezeru zeme” biroja Lietuvā. Dalībnieku skaitā bija pārstāvji no Aglonas, Baltinavas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Viļakas novada un Daugavpils pilsētas pašvaldības, kā arī pārstāvji no Lietuvas Anīkšču, Ignalinas, Kupišķu, Molētu, Švenčoņu, Utenas, Zarasu rajona un Visaginas pilsētas pašvaldības.

Noslēguma konference kalpoja kā rezultātu kopsavilkums gandrīz divus gadus īstenotajam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektam LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)”. Projekta mērķis ir stiprināt publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti projekta partneru institūcijās un Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu pašvaldībās, veicinot sadarbību un palielinot darbinieku kapacitāti.

Konferenci atklāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks un Viļakas novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš izteica pateicību projekta partneriem un norādīja uz Lean vadības sistēmas daudzpusību un priekšrocībām, ar ko viņam, kā pašvaldības priekšsēdētājam, ir nācies saskarties projekta realizācijas gaitā. Konferences dalībniekus uzrunāja arī Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, sveicot visus Līvānos un skaidrojot to, kā projekts ietekmējis Līvānu novada pašvaldības darbu.

Pateicības vārdus teica projekta vadošā partnera Eiroreģiona “Ezeru zeme” biroja Lietuvā direktore Inga Šidlauskiene un uzteica veiksmīgo sadarbību ar Latgales plānošanas reģionu, ar ko kopā realizētas vairākas aktivitātes gan Lietuvā, gan Latvijā. I. Šidlauskiene plašāk izklāstīja par projekta norisi Lietuvas pašvaldībās, norādīja uz galvenajiem ieguvumiem un šķēršļiem projekta realizācijā.

To, kā ar Lean vadības sistēmas ieviešanu veicies Lietuvā, prezentēja Zarasu un Ignalinas rajona pašvaldības. Kā norādīja Lietuvas pašvaldību pārstāvji – galvenais ieguvums ir bijusi iespēja mācīties un uzzināt kaut ko jaunu, kā arī pielietot teoriju praksē. Veiksmīgākais Lean sistēmas ieviešanas piemērs ir pirms gada izveidotais Ignalinas sociālo pakalpojumu centrs, kurā, balstoties uz Lean sistēmu, izstrādāts centra sniegto pakalpojumu standarts – rokasgrāmata.

Ar veiktajiem uzlabojumiem un ieguvumiem no projekta organizētajām aktivitātēm dalījās 4 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības – Preiļu, Viļakas, Balvu un Līvānu novada pašvaldība. Šo pašvaldību darbinieki ir ne vien iepazinuši Lean vadības sistēmas pamatprincipus, bet arī ir uzsākuši sistēmas praktisku ieviešanu pašvaldību darbā, kas ir ļāvis noteikt cilvēkresursu attīstības virzienu, ieekonomēt finanšu līdzekļus, sistematizēt pakalpojumus, paātrināt ikdienas darba procesus, kā arī mērķtiecīgi strādāt pie pašvaldības tēla veidošanas un vīzijas realizēšanas.

Preiļu novada pašvaldības prezentācija

Viļakas novada pašvaldības prezentācija

Balvu novada pašvaldības prezentācija

Līvānu novada pašvaldības prezentācija

Konferences otrajā daļā par inovācijām Eiropas pašvaldībās un efektīvu pārmaiņu vadību stāstīja lektors no Austrijas Džons Adlers, kura vadībā Lean sistēmas principus savā darbā ieviesuši vairāki uzņēmumi un pašvaldības Eiropā un ASV. Lektors aicināja nebaidīties no pārmaiņām un atrast savu “polārzvaigzni”, zināt savu virzienu, mērķi un soli pa solim tam tuvoties. Dž. Adlers sniedza praktiskus piemērus ar uzlabojumiem, kas veikti dažāda lieluma Eiropas pilsētās, kurās, bieži vien sākotnēji saskaroties ar lielu pretestību, pārmaiņas ir notikušas, nodrošinot virzienu uz ilgtspējīgu attīstību.

Lektora Džona Adlera prezentācija

Konferences moderatore, Lean vadības sistēmas “trenere” un SIA “Izaugsmes kvartāls” pārstāve Karlīna Anna Rozenfelde konferences noslēgumā atzina: “Lai gan projekts LLI-59 “Open Leadership” tuvojas noslēgumam, tas ir tikai pārmaiņu ceļa sākums Lietuvas un Latvijas pašvaldībām. Novēlu tiekties uz nepārtrauktiem uzlabojumiem, kā to paredz arī Lean vadības sistēma!”

Konference tika organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.