Līvānos izsludināts skolēnu biznesa ideju konkurss „Mana biznesa ideja 2019”

Līvānu pašvaldība aicina Līvānu novada skolēnus piedalīties konkursā „Mana biznesa ideja 2019”, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu un sagatavojot savas biznesa idejas prezentāciju.

Biznesa idejas vērtēs konkursa komisija 5 ekspertu sastāvā. Katra biznesa ideja saņems speciālistu padomus un ieteikumus tās veiksmīgai realizēšanai.

Vērtēšana norisināsies divās vecuma grupās: 5.-9. klase un 10.-12.klase.

Konkursa rezultātā tiks apbalvotas 3 labākās biznesa idejas katrā vecuma grupā, kur katram uzvarētājam tiks pasniegta naudas balva 50 EUR vērtībā. Paredzēts pasniegt arī pateicības balvas par dalību konkursā.

Konkursa pieteikumu var iesniegt līdz 2019. gada 31. oktobrim:

  • nosūtot elektroniski ar norādi „Konkursam „MANA BIZNESA IDEJA 2019”” uz e-pastu: luac@livani.lv;
  • vai nosūtot pa pastu ar norādi „Konkursam „ MANA BIZNESA IDEJA 2019”” uz adresi: LUAC, Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019. gada 31. oktobris);
  • vai iesniedzot personīgi LUAC, Domes ielā 3, Līvānos (204.kabinets, 2.stāvā) līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst. 15:00.

Konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jauniešu dalību biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” (JAL) piedāvātajā uzņēmējspēju veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos.

Konkursu rīko Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LUAC), turpmāk tekstā – „Organizators”, sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību, turpmāk tekstā – „Pašvaldība”. Konkursa rīkotāja kontaktpersona: LUAC vadītāja Inese Stahovska telefons 65307800, 29324115, e-pasts: luac@livani.lv.

Nolikums un pieteikuma veidlapa