Lauku tūrisma popularizēšanai būs pieejami 613 084 eiro

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 613 084 eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pasākumā iespējams saņemt atbalstu lauku tūrisma pakalpojumu virzībai un attīstīšanai tirgū, lauku tūrisma pakalpojumu mārketingam un mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē un jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšanai.

Projektu iesniegumus LAD pieņems no šā gada 4.februāra līdz 4.martam, un tie jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Projektu iesniegumus elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā LAD nepieņems un nereģistrēs.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs.

Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami LAD mājaslapas sadaļā: “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.