Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmā apstiprināti 28 projektu pieteikumi

Šī gada 11.-12. decembrī piektajā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmē, kas norisinājās Minskā, Baltkrievijā, programmas finansējumam tika apstiprināti 28 projektu pieteikumi.
11 projekti, kas tika atbalstīti programmas populārākās prioritātes „Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām” ietvaros, veicinās veselīgu dzīvesveidu, kā arī uzlabos sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus 3 valstu pierobežā. 9 projekti, kas tika apstiprināti prioritātes „Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana” ietvaros, sekmēs kultūras mantojuma saglabāšanu un inovatīvu tūrisma produktu attīstību vairākās pašvaldībās Latvijā (Līvānos, Viļakā, Preiļos, Rēzeknē, Daugavpilī un Koknesē), Lietuvā (Viļņā, Panevēžā, Druskininkos, Šalčininkos, Anīkščos un Ķēdaiņos) un Baltkrievijā (Polockā, Vitebskā, Rossonos, Lidā, Sjannos, Glubokojē, Mostos, Grodņā un Minskā).
Prioritātes „Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai” ietvaros tiks īstenoti 5 projekti, kuros dažādi dienesti sadarbosies, lai paaugstinātu, piemēram, kibernoziegumu izmeklēšanas efektivitāti un cīnītos pret pārrobežu noziedzību un nelegālo migrāciju.
Prioritātes „Sabiedrības stiprināšana” ietvaros 2 projektos tiks uzlabotas iesaistīto valstu iedzīvotāju un NVO spējas organizēt dalību sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. 1 trīspusējs projekts, kas tika apstiprināts prioritātes „Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas” ietvaros, izstrādās inovatīvas uzņēmējdarbības programmas sievietēm.
Kopā 98 organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas piedalīsies atbalstīto projektu īstenošanā.
Jūs varat atrast projektu sarakstu mūsu mājaslapā. Pašreizējā plānošanas periodā projektu pieteikumu konkursi netiek plānoti.