Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika runāts par lauku attīstību un inovācijām

No 6. līdz 7. jūnijam Jelgavas novada Zaļeniekos notika 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, kura laikā tika aktualizētas pārmaiņas laukos. Uz pasākumu bija ieradušies pašvaldību  un NVO pārstāvji, uzņēmēji un lauku iedzīvotāji, kuri ir par inovatīviem un konkurētspējīgiem laukiem!

4.Latvijas Lauku kopienu parlamentā vienkopus pulcējās vairāki simti pārmaiņu veidotāju un lauku dzīves entuziasti, lai piedalītos diskusijās par mūsdienīgiem laukiem. Parlamentā piedalījās arī Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvji, uzņēmēji, NVO un entuziasti.

Uz pārmaiņām vērstajās darba stacijās (Dzīvesvietas un mājas laukos. Alternatīvas iespējas; Ilgtspējīga rīcība un vide; Jaunienācēji laukos; Lauki cilvēkiem. Demokrātijas spēcināšana; Kopienas zināšanas un izglītība) klātesošajiem bija iespēja izzināt iniciatīvas par pārmaiņu radīšanu. Stacijā “Darbošanās un darbavietas” Ineta Liepniece stāstīja par pašvaldības rīkiem uzņēmējdarbības atbalstam Preiļu novadā. Kopīgās diskusijās tika meklēti risinājumi izaicinājumiem.

Parlamentā klātesošos iedvesmoja stāstnieki par iespēju saredzēšanu un uzņēmējdarbību lauku teritorijās, vietu radīšanu, vidi un dabu, mērķtiecīgu atbalstu jauno iniciatīvu īstenošanai, cilvēkfaktoru spējināšanu un sinerģijas veidošanu.

Iedvesmotāji no Latgales :

  • Inese Matisāne par unikālu pakalpojumu pieejamību ģimenes atbalsta centra darbībā Preiļos. Centra “Puķzirnis” telpās kopā ar speciālisti Sanitu Artis darbojas silto smilšu iekārta. Ārēji līdzīga rotaļai, nodarbība tomēr ir apzināti virzīts process, kura gaitā tiek iedarbināts viss bērna organisms.
  • Larisa Berne par aktīvu sieviešu kopienas izveidi un rokdarbiem. Balvu sieviešu biedrība “Rudzupuķe” veido kvalitatīvu dzīves telpu apkaimes sievietēm ne tikai no Balviem, bet arī no Viļakas, Baltinavas un Rugājiem.

Savā pieredzē dalījās arī Lauma Indriķe par Skaistkalnes sieviešu kluba aktivitātēm un kopienas veidošanu. Māris Valainis visus klātesošos iedvesmoja ar stāstu par aktīvas kopienas veidošanu un darbu ar bērniem un jauniešiem Lubānā, sporta aktivitātēm.

Diskusijās un pieredzes stāstos tika gūta pārliecība, ka Latvijas lauki ir dinamiska un konkurētspējīga telpa. Laukos nav stagnācijas, lauki attīstās un iet uz augšu!

Programma ir pieejama šeit

Informāciju sagatavoja:

Astrīda Leščinska Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

Tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts:astrida.lescinska@lpr.gov.lv.