Latgales reģiona uzņēmējdarbības rādītāji uzrāda izaugsmi

Šī gada 25.janvārī Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) organizētā uzņēmēju pasākumā “Uzņēmēji tiekas Balvos”. Pasākuma ietvaros tika organizēta gan vietējo uzņēmumu apmeklējums, gan arī klātienes diskusija par uzņēmējdarbības vidi Balvu novadā un Latgales reģionā, iespējām sadarboties ar vietējām institūcijām, iestādēm.

Pasākuma atklāšanā Balvu novada pašvaldības vadītājs Aigars Pušpurs klātesošos uzņēmējus iepazīstināja ar esošajiem un plānotajiem pasākumiem, projektiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. “2018.gadā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai iesniegti 3 apjomīgi projekti – Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā, Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā, kuru kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 9,5 milj. EUR un tiek izmantots arī Latgales programmas finansējums. Uzskatām, ka šie pasākumi dos arī nozīmīgu ieguldījumu esošu un jaunu uzņēmumu attīstībai, jaunu darba vietu radīšanai Balvu novadā”, uzsver Balvu novada pašvaldības vadītājs Aigars Pušpurs.

LUC vadītājs Andris Kucins ekspertu diskusijas sadaļā sniedza prezentāciju par uzņēmējdarbības jomas rādītāju izmaiņu tendencēm.

“Analizējot pieejamos statistikas datus un datubāzēs pieejamo informāciju, pēdējos gados Latgales reģionā strauji samazinās bezdarbs, pie tam samazinās arī cilvēkresursu aizplūšana uz citiem reģioniem un valstīm. Protams, absolūtos skaitļos tas vēl joprojām ir būtiski lielāks kā citos reģionos un bažas rada arī reģiona iedzīvotāju vecuma struktūra, kas uzrāda jauniešu īpatsvara samazinājumu salīdzinājumā ar citiem reģioniem. Šo rādītāju uzlabošanai jāizstrādā un jāveic atsevišķi pasākumi. Analizējot uzņēmumu pieprasījumu pēc darbiniekiem, NVA pieejamā informācija uzrāda strauju vakanču skaita pieaugumu reģiona lielākajās pilsētās.”, stāsta Andris Kucins.

Latvijas un arī reģionu izaugsmei lielāko pienesumu dot tieši apstrādes sektora uzņēmumi, īpaši tie, kas spēj apgūt eksporta tirgus. Veicot 2017.gada Latgales reģiona uzņēmumu pēc eksporta apgrozījuma TOP 100 analīzi tieši apstrādes sektorā redzam, ka 2017.gadā kopējais šo uzņēmumu apgrozījums sastādīja 531.129 pret 476.992 tūkst. EUR 2016.gadā (+11,4%). Arī uzņēmumu kopējā peļna pieauga par gandrīz 8 milj. EUR.

Tāpat presē tiek runāts par jaundibinātu un likvidētu uzņēmumu negatīvu neto bilanci pēdējos gados, arī Latgales reģiona pašvaldībās. Tomēr šie procesi ir jāskata ilgākā laika posmā, jo kopš 2006.gada reģionā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits būtiski pārsniedza likvidēto uzņēmumu skaitu un pašlaik tiek likvidēti neaktīvi uzņēmumi, kur savu artavu deva arī mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas režīma izmaiņas pēdējos gados.

Latgales reģiona uzņēmējdarbības vides uzlabošanas ietvaros uz doto brīdi ir izstrādāts un valdībā apstiprināts Latgales programmas papildinājums ar kopējo finansējumu 29 milj. EUR, kā arī tiek strādāts pie jauniem pasākumiem, tai skaitā arī pie Latgales Speciālās ekonomiskās zonas atbalsta seguma paplašināšanas.

Ziņu sagatavoja LPR LUC