Latgales reģiona pašvaldību speciālisti papildina zināšanas ārvalstu investīciju piesaistes jautājumos

25. novembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru POLARIS procesa ietvaros Rēzeknes novadā organizēja Latgales reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācības.

Reģiona pašvaldību  pārstāvji dienas gaitā iepazinās ar citiem salīdzināmiem ārvalstu tiešo investīciju piesaistes piemēriem, guva zināšanas par dizaina domāšanas principiem un darbojās dizaina darbnīcu grupu ietvaros. Darbnīcās dalībnieki strādāja jauktās darba grupās, atbilstoši iepriekš sagatavotiem pašvaldības profiliem un aktualitātēm, esošajām iestrādnēm, kā arī ārējo tiešo investīciju piesaistes raksturam.

Apmācībās ņēma dalību 12 reģiona pašvaldību pārstāvji, kā arī LPR Latgales uzņēmējdarbības centrs, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Kopumā apmācības paredz divas darbnīcas, jo nākamo 3 nedēļu laikā, grupu dalībnieki savās pašvaldībās un institūcijās konsultēsies ar speciālistiem, partneriem un klientiem, lai pārbaudītu darba grupās sagatavotos pašvaldības konkurētspējas aspektus un ārējo tiešo investīciju piesaistes virzienus. Savukārt otrās darbnīcas laikā, pašvaldību pārstāvji, balstoties uz konsultāciju laikā iegūto informāciju, pilnveidos piedāvājumus ārvalstu investoriem, identificēs veiksmīgākos komunikācijas kanālus, kā arī prezentēs piedāvājuma aktualitātes izvērtējumu dalībnieku vidū.

Apmācību mērķis ir strādāt pie inovatīvas investīcijas piesaistes stratēģijas un mārketinga plāna pilnveidošanas Latgales reģionā, ar dizaina domāšanas metodēm.