Latgales programmas ietvaros parakstīts līgums par intervences noliktavu ēku un saistītās teritorijas izbūvi Preiļos

2019.gada 5.septembrī Preiļu novada dome noslēdza līgumu “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” ar PS “A.A.&būvkompānijas”.

Nākamnedēļ pašvaldība slēgs līgumus arī par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu objektā. Būvuzraudzības darbus veiks uzņēmums SIA “BŪVĒLOGS projekti”, autoruzraudzību objektā veiks SIA “Pils M”.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju pie Rietumu ielas Preiļos. Tas dos iespēju paplašināt darbību jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.

Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā tiek veikta SAM 5.6.2. III kārtas jeb Latgales programmas ietvaros projektā Nr. 5.6.2.0/17/1/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” 1. darbības ietvaros. 2019.gada 15. maijā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju.

Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve ir pirmā darbība, ko pašvaldība realizē Latgales programmas projekta Nr. 5.6.2.0/17/1/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” ietvaros. Otrā projekta darbība – izbūvēt ražošanai pielāgotu laukumu ar ēkām un inženierkomunikācijām Meža ielā, Preiļos (esošais apvedceļš). Iepirkumu otrās darbības būvdarbu veikšanai plānots veikt nākamajā gadā. Tieši tādā pašā – publiskas izsoles veidā – pašvaldība piedāvās teritoriju komersantiem.

Informācija sagatavota pēc Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Maijas Paegles sniegtās informācijas