Latgales plānošanas reģions aicina vecākus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē

Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs, un viņu ģimenēm (5 dienas, 4 naktis).

Dalībnieki: Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kopā ne vairāk kā 35 dalībnieki (provizoriski tai skaitā 18 dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs).

Norises vieta: Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrs “Ilgas” (Daugavpils novads). DU Studiju un pētniecības centrs „Ilgas” atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas parka Ilgu dabas liegumā.

Norises laiks: no 2019.gada 5. augusta līdz 9.augustam.

Plānotās aktivitātes: 

 • Piedzīvojumi (dienas un nakts pārgājieni, pārgājiens ar zirgiem, pikniki, sacensības u.c.)

 • Izzinošais (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana; iepazīšanās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem u.c.)

 • Sports (vingrošana, sporta spēles u.c.)

 • Radošais (veidot kopīgus mākslas objektus u.c.)

 • Ekskursija pa Daugavpils cietoksni, Zinātnes centra apmeklējums u.c.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Aktivitātes un nodarbības pārsvarā notiks svaigā gaisā.

Dalībnieku ieguvumi:

 • jauni draugi un pozitīvas emocijas;

 • unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi;

 • jaunas zināšanas un prasmes;

 • sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne;

 • prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru;

 • radošuma un izdomas attīstīšana;

 • tolerances un komunikācijas prasmju pilnveide;

 • sportiskās formas uzlabošana.

Ēdināšana: 5 reizes dienā. Pirmajā un pēdējā dienā – 2 ēdienreizes dienā.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 22.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 24.07.2019 tiks paziņoti rezultāti par iekļaušanu nometnes dalībnieku sastāvā: pamatsastāvā vai rezerves sastāvā. Dalībnieki, kas būs reģistrējušies virs 35 personu skaita, tiks iekļauti rezerves sastāvā un iespēja piedalīties nometnē būs tikai tad, ja kāds dalībnieks no pamatsastāva atteiksies vai kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties nometnē.

Svarīgi! 5.08.2019 plkst. 11.00 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas kopā ar bērnu Daugavpils pilsētā (vieta precizējas) uz organizatorisko sapulci nometnes dokumentācijas sakārtošanai līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus. Pēc organizatoriskās sanāksmes došanās uz nometnes norises vietu tiek plānota centralizēti ar autobusu. Kā arī 9.08.2019 plkst. 16.00 bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas Daugavpils pilsētā uz noslēguma sanāksmi.

Nometni organizē biedrība „Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Nometnes norise tiks finansēta no ESF projekta līdzekļiem, bērniem dalība nometnē ir bez maksas.

Personas datu apstrādes atsauce

Piesakoties, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.

Piesakoties, Jūs atļaujat Latgales plānošanas reģionam, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV-4600, apstrādāt bērna personas datus (t.sk. sensitīvus personas datus). Personas datu apstrādes mērķis – ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošana.

Sīkāka informācija: Sarmīte Teivāne, Latgales Plānošanas reģiona projekta koordinatore, tālr.: 654 40862