Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalās 4.Latvijas Lauku kopienu parlamentā

No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiek 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā, kurā piedalās arī Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pātstāvji.

Zaļeniekos vienkopus pulcējas viedokļu līderi, inovatori, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos – modernos, dinamiskos, invovatīvos un konkurētspējīgos laukus!

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos.

2019. gada 6. un 7. jūnijā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem – apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta norises vieta ir Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas novadā kur vienkopus pulcēsies vairāki simti pārmaiņu veidotāju un lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem.

Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā dalībnieki radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiska, moderna, atvērta un konkurētspējīga telpa, kas vairs nav tikai pārtikas ražotāju un lauksaimnieku darbavieta, bet gan ikvienam ir lieliska telpa, kur dzīvot, strādāt un viesoties.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā var piedalīties ikviens lauku iedzīvotājs un uzņēmējs, vietējo kopienu līderis, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjis, deputāts, valsts pārvaldes pārstāvis un politikas veidotājs –  ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.