Latgales NVO ir iespēja parakstīt un pievienoties Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandam

Iedzīvotāju forumos Preiļos (3. oktobrī), Ludzā (10.oktobrī), Balvos (11.oktobrī) un Krāslavā (31.oktobrī) Latgales nevalstikajām organizācijām būs iespēja pievienoties un parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.

Nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas pievienoties Latgales NVO memorandam un to parakstīt, aicinām pieteikties: ej.uz/forumiLatgale2019

Memoranda parakstīšanu organizē Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

Ar memorandu var iepazīties šeit: Memorands

Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra coordinators

Tālrunis uzziņām: 26565858