Latgales Kultūrvēstures muzejā stāstīs par apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā

Latviešu apģērba vēstures pētniece Ieva Pīgozne aicina uz tikšanos, kurā stāstīs par galvenajiem jaunatklājumiem, secinājumiem un izaicinājumiem pētījumā “Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā”, kas notiks šī gada 18. septembrī plkst. 16.00 Latgales Kultūrvēstures muzeja telpās.

Pētniecības projekts par Latgales tērpa attīstību 19. gadsimtā noris jau kopš 2018. gada 1. janvāra, pievēršot uzmanību tam, kādas liecības glabājas Latvijas muzeju fondos par latgaliešu apģērbu, kā tas attīstījās un mainījās 19. gadsimta laikā, kādas modes un citu tautu ietekmes ir saskatāmas. Vēlāk plānots izstrādāt arī norādījumus tautastērpa izgatavotājiem un valkātājiem mūsdienās.

Šajā tikšanās reizē lielāka uzmanība pievērsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumam, kurā atrodamas daudzas vērtīgas latgaliešu apģērbu raksturojošas liecības: Pieminekļu valdes ekspedīciju materiāli, savāktās apģērba daļas un fotogrāfijas. Skatīti arī laikabiedru atstātie apraksti un nedaudzie zīmējumi. Pētījums vēl turpinās, taču jau tagad varam iepazīties ar jaunākajām atziņām un redzēt attēlus no muzeja krājuma.

Jāpiebilst, ka pētniece tāpat jau iepriekš viesojusies Latgales Kultūrvēstures muzejā un veikusi šeit esošo priekšmetu uzmērīšana un fotografēšana. Arī šie iegūtie dati tiks iekļauti kopējā pētījumā.

Projekts tiek realizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā un to finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma gaitai iespējams sekot līdzi tiešsaistē: http://pigozne.blogspot.com/

Ieeja uz pasākumu bez maksas.

Latgales Kultūrvēstures muzejs FB: facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs

Informāciju sagatavoja Evita Kozule, Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma nodaļas speciāliste, Tālr. 64622464