Latgalē notikusi integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību „Dabas izpētes un vides izglītības centrs” projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, lai vairotu empātiju un izpratni par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalstot bērnu ģimenes un palīdzot bērniem atbilstoši viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, no 5. līdz 9. augustam Daugavpils Universitātes (DU) studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads) organizē integrējošu diennakts nometni ” Piedzīvojums mežā” 30 bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs, un viņu ģimenēm.

Ilgu pils, kurā notika lielākā daļa nometnes aktivitāšu, atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas parka Ilgu dabas liegumā. Te nometnes dalībniekiem piecu dienu garumā izbaudīja dažādus piedzīvojumus, devās dienas un nakts pārgājienos gan kājām, gan zirgos, izjuta lieliskās pikniku sajūtas un piedalījās dažādās sacensībās. Tiem bija lieliska iespēja sevis un savstarpējo attiecību izzināšanā, iepazinās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem kā arī citas aktivitātes tuvākā apkārtē, kā, piemēram, ekskursija Zinātnes centrā u.c.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties gan visiem kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Nometnes norise tika finansēta no ESF projekta līdzekļiem, bērniem dalība nometnē ir bez maksas.

Sīkāka informācija: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 654 40862.