Latgalē uzņēmējdarbības pamatus apguvuši 300 jaunieši

Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) 2019. gada 18. oktobrī Kārsavas un Baltinavas vidusskolās rīkotās karjeras nedēļas ietvaros vienkopus pulcēja pēdējo klašu jauniešus, lai piedalītos motivācijas pasākumā “Īsteno sapni par savu biznesu”.

Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, lektore un uzņēmēja Marika Rudzīte – Griķe laika posmā no 7. līdz 18. oktobrim Latgalē viesojās Ciblas, Zilupes, Riebiņu, Sventes, Ilūkstes Raiņa, Kārsavas, Baltinavas vidusskolās un Krāslavas, Daugavpils un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijās.

Šogad informatīvo pasākumu cikls “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”  tika organizēts 10 reģiona izglītības iestādēs kopā pulcējot vairāk ne kā 300 jauniešus.

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem pieaiciātajiem uzņēmējiem par līdzdalību jauniešu izglītošanā, kā arī skolu administrācijām par sadarbību pasākuma rīkošanā.

Noslēguma pasākumā Kārsavā ar savu pieredzi uzņēmējdarbības jomā dalījās Šmakovkas brūža saimnieks Jānis Krivtežs, kurš jauniešiem sniedza interesantu stāstu par to, cik lielu pienesumu dot savas ieceres realizācija dzimtajā pusē – “Apziņa, ka tas ko daru dot ieguldījumu arī mana novada attīstībā un cilvēku labklājība dot papildus spēku un enerģiju”, teic Jānis.

Baltinavā savu uzņēmējdarbības pieredzes stāstu sniedza Elīna Kalniņa, zīmola  „Benorse” attīstītāja. Dzīvojot gan Valmierā, gan Rīgā uzņēmējdarbības – koka interjera lietu ražošana attīstībai piemērotu vietu atrada Balvu novadā.  Jaunieši ar interesi klausījās stāstu kā aizraušanās un sirdij tīkama nodarbe var pārtapt biznesā, kādas priekšrocības sniedz savs bizness.

LUC izveide tika paredzēta Latgales rīcības plāna 2012.-2013.gadam „Iespēju Latgale” ietvaros, lai sniegtu atbalstu šajā reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības uzsācējus. Kā viena no LUC mērķa auditorijām ir tieši jaunieši, lai motivēt attīstīt uzņēmējspējas jau skolas, studiju laikā.

Ziņu sagatavoja LPR LUC