Latgalē notiks dažādības vadības mācībām “Skatu Punkti Cieņa”. Piesakies!

No 13.-15.11.2019. Viesu namā “Zaļā sala” Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu aicina apmeklēt BEZMAKSAS dažādības vadības mācības “Skatu Punkti Cieņa”! Mācību mērķis ir veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par dažādības vadības, universālā dizaina, dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem. Apmācību laikā tiek attīstītas prasmes bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām.

Pasākuma rīkotāji nodrošina bezmaksas 3 dienu pilnvērtīgu mācību saturu, profesionālus lektorus, izmitināšanu, ēdināšanu un atmaksājam ceļa izdevumus nokļūšanai uz un no mācību vietas!

Aicinām izmantot iespēju paskatīties uz pasauli no citu skatu punkta, mainīt skatījumu par cilvēkiem mums līdzās, pieņemt dažādo, kā arī dibināt jaunus kontaktus 3 dienu mācībās!

No vienas organizācijas, insititūcijas vai uzņēmuma apmācībās var piedalīties divi dalībnieki.

Pieteikties uz mācībām iespējams aizpildot elektroniski pieteikuma anketu.

Sīkāka informācija: Līna Indriksone, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, lina.indriksone@vatp.lv,  telefons 29 555 338.

P R O G R A M M A

Pirmā diena: 13.11.2019.

8:30 – 9:30Ierašanās, iekārtošanās telpās
9:30 – 09:50Iepazīšanās, skaidrojums par apmācību uzdevumiem un saturu
Dažādības vadība – uzstādījums ieguvumiem
Lektore:Rasma Pīpiķe, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” dažādības vadības eksperts
Saturs:Teorija un prakse par dažādības vadību padziļināti, izmantojot situācijas analīzi. Personisku  pārdzīvojumu radīšana, izmantojot lomu spēles un refleksijas. Darbs pāros un mazās grupās.
9:50 – 11:00o   Dažādības vadība – personiska retrospekcija

o   Dažādības vadības pieeja, tās filozofija kā efektīvas organizācijas attīstības pamatelements

o   Dažādības vadības jaunākās tendences

11:00 – 11:15Kafijas pauze
Darba vides un procesu pieejamība – pamats ieguvumam
Lektors:Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrība,

universālā dizaina eksperts

Saturs:Teorija un prakse padziļināti – emocionālā inteliģence veiksmīgas komunikācijas veidošana starp iestādes darbiniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Normatīvie akti. Informācijas pieejamība un tās veidi cilvēkiem ar invaliditāti, interneta vides pieejamība. Vides pielāgošana – ieguvums ikvienai sabiedrības grupai.
11:15 – 12:30Universālais dizains un tā loma mūsdienās

o   Universālā dizaina sniegtās priekšrocības ikdienā

o   Praktiski uzdevumi “Baltais spieķis”

12:30 – 13:30Pusdienas
13:30 – 15:30Turpinājums
15:30 – 16:15Kafijas pauze

Investē nedaudz – uzlabo darbinieku darba vides kvalitāti

16:15 – 17:00Lomu spēle, kas liks katram dalībniekam saprast, ka veselības ierobežojumi var būt šķērslis, tomēr visu noteicošais ir attieksme pret izaicinājumiem un vēlme tos risināt, kā arī, patiesi risināt tos.
Dažādība tuvplānā – dziļi personīgi jeb transformējoša pieredze
17:00 – 19:00Darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Tikšanās ar trīs brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri piedzīvojuši, pārdzīvojuši un uzvarējuši diskrimināciju savā dzīvē. Pieredzes, pārdzīvojumu un veiksmes stāsti par iespējām un ieguvumiem, izmantojot dažādības vadību ikdienā.
19:00 – 20:00Kopīgas vakariņas
20:00 – 22:00Neformālas sarunas un kontaktu veidošana “Pieredzes dīvāns”

 Otrā diena: 14.11.2019.

8:00 – 9:00Brokastis
9:00 – 9:15Atgriezeniskā saite par iepriekšējo dienu, atziņas, ievads turpmākās dienas tēmā.
Dzimumu līdztiesība – ieguvums efektivitātes paaugstināšanai
Lektores:Centra “Marta” dzimumu līdztiesības eksperte
Saturs:Teorija un prakse padziļināti – tipiskie dzimumu stereotipi un aizspriedumi. Ko tie maina un kā tos mainīt? Dzimumu līdztiesību veicinoši modeļi un rīcības interaktīvi uzdevumi, diskusijas.
9:15 – 11:00o   Dzimumu līdztiesība un diskriminācijas problēmas Latvijā un pasaulē

o   Nediskriminējošs pakalpojumu un produktu pieprasījums un piedāvājums

o   Dzimumu līdztiesību veicinošu modeļu un rīcību ieguvumi

11:00 – 11:10Kafijas pauze
11:10 – 12:40Turpinājums
12:40 – 13:40Pusdienas ar uzdevumu
Iecietība un tolerance – saknes izmaiņām
Lektors:Sigita Zankovska-Odiņa, pretdiskriminācijas eksperte
Saturs:Teorija un prakse padziļināti – izpratnes veidošana un pārmaiņu radīšana. Dažādības krīzes organizācijās un to risināšana.
13:40 – 15:40o   Diskriminācija Latvijā un Eiropā

o   Preventīvi pasākumi diskriminācijas un diskriminācijas izpausmju novēršana darba vidē

o   Uzņēmuma vadības iespējas diskriminācijas prevencijai

o   Praktiskais uzdevums – “Escape” realitātei pietuvinātas situācijas izspēle

15:40 – 15:50Kafijas pauze
15:50 – 17:00Turpinājums
17:00 – 18:00Praktisks uzdevums “Konteineris” – personiskā attieksme reālā vidē, saskaroties ar sarežģījumiem un risinot izaicinājumus komandā
18:00 – 18:15Dienas noslēgums
18:30 – 19:30Vakariņas
19:30 – 20:30Ļaušanās iepriekš nebijušai pieredzei
20:30 – 22:00Pārdomas rosinoša filma un diskusija neformālā gaisotnē (pēc situācijas)

Trešā diena: 15.11.2019.

8:00 – 9:00Brokastis
9:00 – 9:15Atgriezeniskā saite par iepriekšējo dienu, atziņas, ievads dienas tēmā
Dažādības vadība ieguvējiem
Vieslekcija 9:15 – 10:45

Saturs:

Pieredzes stāsts par vadības principiem īstenojot dažādības vadību, iesaistot darba vidē darbiniekus no dažādām sabiedrības grupām, veidojot izcilu komunikāciju starp darba devēju un darbiniekiem. Kā īstenot dažādības vadību savā organizācijā, kā risināt ikdienas izaicinājumus dažādības vadības kontekstā, esot starptautiska uzņēmuma pārstāvim Latvijā. Praktiskie instrumenti darbinieku efektīvai un cieņpilnai sadarbībai ar darba devēju ikdienā.
10:45 – 11:15Kafijas pauze
Lektori:Rasma Pīpiķe, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” dažādības vadības eksperts

Sigita Zankovska-Odiņa, pretdiskriminācijas eksperte

11:15 – 12:00

Saturs:

Realitātei pietuvinātu situāciju simulācija un izspēle – iegūto zināšanu pārbaude.

Grupās veiksim situācijas izspēli un risināsim realitātei pielīdzinātus gadījumus dažādības vadībā, iegūstot izpratni par veidiem kā ieviest jaunus risinājumus esošās stratēģijās dažādības vadības kontekstā.

12:00 – 12:30Grupu darba prezentācijas un diskusija
12:30 – 13:00

 

Dažādības vadības “Mērķu koks”. Praktiskais darbs izmaiņu plānošanai savā organizācijā.
13:00 – 14:00o   Izvērtējums

o   Noslēguma secinājumi

o   Turpmākie soļi un atbalsts no ekspertiem pēc apmācību beigām

14:00 – 15:00Pusdienas, kontaktu veidošana došanās mājās