Latgalē sākusies integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību „Dabas izpētes un vides izglītības centrs” projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, lai vairotu empātiju un izpratni par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalstot bērnu ģimenes un palīdzot bērniem atbilstoši viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, no 5. līdz 9. augustam Daugavpils Universitātes (DU) studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads) organizē integrējošu diennakts nometni 30 bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs, un viņu ģimenēm.

Ilgu pils, kurā norisināsies lielākā daļa nometnes aktivitāšu, atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas parka Ilgu dabas liegumā. Te nometnes dalībniekiem piecu dienu garumā būs iespēja izbaudīt dažādus piedzīvojumus, doties dienas un nakts pārgājienos gan kājām, gan zirgos, izjust lieliskās pikniku sajūtas un piedalīties dažādās sacensībās. Tiem būs lieliska iespēja sevis un savstarpējo attiecību izzināšanai, iepazīties ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem kā arī citas aktivitātes tuvākā apkārtē, kā, piemēram, ekskursija pa Daugavpils cietoksni, Zinātnes centra apmeklējums u.c.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Nometnes organizatori  dalībnieku vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem atgādina, 9.08.2019. plkst. 16.00 OBLIGĀTI ir jāierodas Daugavpils pilsētā uz noslēguma sanāksmi.

Nometnes norise tiek finansēta no ESF projekta līdzekļiem, bērniem dalība nometnē ir bez maksas.

Sīkāka informācija: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 654 40862.