Laiks posties uz “suprātkom”

Nemanot paskrējis gads, kad pirmo reizi pulcējāmies Dagdā, lai rāmumā un rimtā kopābūšanā ar savu ģimeni atjaunotu seno vakarēšanas tradīciju.
“Suprātkys” jeb vakarēšana ir sena latviešu tautas sadzīves tradīcija, kad ļaudis ziemas vakaros sanāca vienkopus gan pastrādāt, gan atpūsties. Tā ļāvusi, gan kopā svarīgākos darbus paveikt, gan nodot amatu prasmes no paaudzes paaudzē.
Aizvadītajā gadā lieli un mazi vakarētāji pulcējās kopā, lai iepazītu mūsu senču dzīvesveidu, iemēģinātu roku kādā senā nodarbē, ieklausītos stāstos par senajiem laikiem, izlietu no vaska sev un saviem tuvākajiem svecītes, padziedātu, padejotu un, protams, kad visi darbi padarīti, cienātos ar garšīgām pankūkām un zāļu tēju.
Senāk vakarēšana bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, kaut arī liela loma tajā bija arī jaunāko notikumu apspriešanai, sarunām. Bija arī vakarēšanas, kas pakārtotas kādai noteiktai dienai vai laikam.
Aizgavēnis ir seni svētki, kurus svin 7 nedēļas pirms Lieldienām. Tie vienmēr bijuši jautri svētki, kad pēdējo reizi pirms atnāk pavasaris varēja satikt maskotos ļaudis, baudīt īpašos ēdienus, braukt ciemos, vērot laiku, lai noteiktu, kāda būs raža u.c.
1.martā plkst.18.00 pulcēsimies Dagdas novada Kultūras centrā, lai izbaudītu skaistu vakaru, dziedot, dejojot, iemēģinot roku kāda jaunā nodarbē, kopā gatavojot tradicionālo ēdienu un, protams, cienājoties ar pankūkām un tēju.
Visi mīļi aicināti kopā ar ģimeni pievienoties vakarētāju pulkam!

Inta Viļuma, Dagdas novada Folkloras centra vadītāja