Labklājības ministrijā informē par Latgales DI projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm Vienotajā DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānā

Ceturtdien, 05.02.2019. Labklājības ministrijas (LM) Apspriežu zālē notika DI komunikācijas vadības grupas sēde, kuras mērķis bija pārrunāt 2018. gada Vienotajā Deinstitucionalizācijas (DI) komunikācijas stratēģijas pasākumu plānā iekļauto darbību izpildi un plānoto 2019. gada laikā. Sanāksmē LPR pārstāvēja DI projekta vadības grupa: Ināra Krūtkrāmele, Sarmīte Teivāne un Oskars Zuģickis.

Sēdi atklājot LM informēja par 2018. gada Vienotajā DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānā iekļauto darbību izpildi un plānoto 2019. gada laikā, pēc kuras savas prezentācijas par projekta gaitu sniedza visi plānošanas reģioni.

Informāciju par Latgales plānošanas reģiona 2018. gada Vienotajā DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānā iekļaut publicitates_progresa darbu izpildi un plānoto 2019. gada laikā sēdes klātesošos informēja LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.

Informāciju sagatavoja: O.Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists