Krāslavas novada teritorijā tiek veikti ceļu posmu pārbūves darbi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas novada teritorijā tiek veikti ceļu posmu pārbūves darbi.

Robežnieku pagasta Pleiku ciemā tiek veikta pašvaldības ceļa „Pleiku apbraucamais ceļš” posma pārbūve, izbūvējot asfalta segumu (336 m). Darbus veic SIA „DSM Meistari”, un to kopējās izmaksas sastāda EUR 143 503.37.

Kalniešu pagastā tiek veikta pašvaldības ceļa „Dauguļi – Raudovišķi” posma pārbūve, izbūvējot asfalta segumu (2000 m). Darbus veic SIA „Ošukalns”, un to kopējas izmaksas sastāda EUR 507 884.04.

Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020. gada septembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 819 138,15; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību līdzfinansējums – EUR 848 262,59.

Andris Rukmans, Krāslavas novada dome