Krāslavā atklās skeitparku

Šī gada 20. septembrī plkst. 15:00 Krāslavā, Artilērijas ielā 3, tiks atklāts jaunais skeitparks. Programmā paredzēts arī neliels šovs – paraugdemonstrējumi no alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centra “The Spot Center” atlētiem, kā arī drošības lekcija un apmācība.

Jaunais skeita laukums ir daudzfunkcionāls; tas papildinās aktīvās atpūtas piedāvājumu Krāslavā. Skeitparks ir izveidots ar Krāslavas novada domes un projekta LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)” finansiālo atbalstu, uzklausot jauniešu izteikto vēlmi par skeita laukuma nepieciešamību.

Lūgums tiem, kas plāno piedalīties apmācībās, neaizmirst par ķiverēm un ceļgalu un elkoņu aizsargiem. Sportosim droši un atbildīgi!

Ināra Dzalbe, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

*Projektu LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) īsteno Latgales plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Visaginas pašvaldības administrācija (LT) un Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.