Konkurss par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai

Kultūras ministrija izsludina konkursu tās noteikto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana diasporas pašdarbībaskopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai:

  •  veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu,kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi, sekmējot latvisko identitāti un veicinot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu diasporā;1.2.2.veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu,kopu sadarbību un dalību citu attiecīgās diasporasmītnes zemeslatviešu kopienu rīkotajospasākumos, kā arī citās diasporasmītnes zemēs
  • veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu,kopu dalībudiasporasmītnes zemē rīkotajospasākumos, iepazīstinot diasporasmītnes zemes sabiedrību ar latviešu kultūras savpatnību;
  • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas ziņu platformās un medijos par pasākumiem ar pašdarbības kopu dalībulatviešu kopienu un diasporasmītnes zemju rīkotajospasākumos.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 10.oktobra plkst. 17, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 10.oktobris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213, vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts