Kārtējā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde notika Viļānos

Piektdien, 2019.gada 24.maijā Viļānos notiks Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kuru vadīja LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs.

Kā viens no sēdes darba kārtības pirmajiem jautājumiem tika uzklausīta informācija par Nikodema Rancāna balvas piešķiršanu Latgales izcilākajiem pedagogiem. L.Plavinska aicināja Latgales reģiona pašvaldības piedalīties Nikodema Rancāna balvas piešķiršanas Latgales izcilākajiem pedagogiem un iesaistīties pasākuma organizēšanā.

Tāpat LPRAP locekļu zināšanai tikai sniegta informācija par Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanas gaitu, par ko ziņoja projekta vadītāja I.Krūtkrāmele.

LPRAP locekļiem uzklausot VARAM deleģēto pārstāvju ziņojumu un informāciju par Lietuvas ieceri izveidot glabātuvi slēgtās Ignalinas atomelektrostacijas radioaktīvajiem atkritumiem pie robežas ar Daugavpils novadu, tika nolemts Latgales plānošanas reģionam sagatavot LR Ministru Kabinetam vēstuli ar aicinājumu sekot projekta par Lietuvas ieceri izveidot glabātuvi slēgtās Ignalinas atomelektrostacijas radioaktīvajiem atkritumiem pie Latvijas robežas gaitai, pieprasot no Lietuvas informāciju par 2018.-2019.gadā veiktajiem būvdarbiem, informāciju par drošības pasākumiem un piemērojamām tehnoloģijām, informāciju par veiktajiem pasākumiem radiācijas monitorēšanai un civilās aizsardzības pasākumu plānu aktualizēšanai.

Tāpat ar dažādiem jautājumiem par Valsts simtgades svinību notikumiem Latgalē un Latvijā 2020.gada janvārī, klātesošos informēja Kultūras ministrijas pārstāve J.Borīte, aicinot reģiona pašvaldības laikus iesaistīties pasākumu plānošanā un rīkošanā.

Sēdes turpmākajā gaitā LPR administācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne un galvenā grāmatvede D.Sitnika klātesošiem izklāstīja informāciju par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2019.gada budžetā un Latgales plānošanas reģiona 2019.gada amatu sarakstā. Savukārt sēdes noslēgumā, S.Maksimovs un I.Maļina-Tabūne atgādināja klātesošiem par valsts amatpersonas amatu savienošanu un aicināja uz diskusiju par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par skolu tīkla sakārtošanu”.