Kariņa valdība plāno atbalstīt Latgali un pārcelt valsts iestāžu funkcijas ārpus Lielrīgas reģiona

LETA: Ministru prezidenta amatam nominētā Krišjāņa Kariņa (Jaunā Vienotība) valdība plāno stimulēt valsts tiešās pārvaldes iestāžu apvienoto apkalpojošo funkciju pārcelšanu uz apdzīvotām vietām ārpus Lielrīgas reģiona, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais valdības deklarācijas projekts.

Valsts tiešās pārvaldes institūcijas ir ministrijas un to padotībā esošās iestādes, piemēram, skolas, sociālie dienesti, policija un citas.

Topošās valdības partneri šorīt tikās, lai noslēgtu darbu pie valdības deklarācijas. Līdz ar to dokumenta tekstā vēl ir iespējamas izmaiņas.

Deklarācijas sadaļā “Ilgtspējīgāka un mērķtiecīgāka reģionālā attīstība” iekļauta arī iecere turpināt Latgales rīcības programmas realizāciju un atbalstīt Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstību.

Tāpat, sadarbībā ar pašvaldībām un, līdz 2021.gadam realizējot administratīvi teritoriālo reformu, politiķi apņēmušies arī izveidot demogrāfiskajai situācijai un citiem faktoriem atbilstošu racionālu skolu tīklu, ievērojot principu – sākumskola maksimāli tuvu izglītojamo dzīves vietai un spēcīga pamatskola/vidusskola, kurā tiek nodrošināts kompetenču pieejai atbilstošs un kvalitatīvs mācību programmu piedāvājums.

Vēl topošā valdība plāno izvērtēt Latvijas teritorijas iedalījumu iespējamo maiņu statistiski teritoriālo vienību klasifikācijā, lai radītu priekšnoteikumus vienmērīgākai Latvijas reģionu attīstībai.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis premjera amatam nominējis Jaunās Vienotības politiķi, Eiropas Parlamenta (EP) deputātu Kariņu.