Kā remigrantu bērni veiksmīgi integrējas Latvijas skolā

Daugavpils 13.vidusskola kļūs par pilotskolu projektā, kas ir vērsts uz dažādu mācību materiālu izstrādāšanu efektīvākam darbam ar migrantu bērniem. Pašlaik skolas sākumklasēs mācās 6 bērni, kas ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no ārvalstīm. Atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem trīs reizes nedēļā skola nodrošina katram bērnam individuālas mācību stundas.