JSPA projektu konkursiem pašvaldībām 2019.gadā

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu tīkla ietvaros 15. aprīlī notika videokonference par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklātajiem projektu konkursiem pašvaldībām 2019.gadā un citām JSPA aktualitātēm.

No JSPA videokonferencē piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja Ilze Vonda.

Videokonferences laikā bija iespēja uzzināt aktualitātes par Atklāto projektu konkursu IZM jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, par pašvaldību iespējām ES programmās „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī par tuvākajām JSPA organizētajām mācībām un citām aktualitātēm.

JSPA iepazīstināja arī ar dažādiem labās prakses piemēriem projektu realizēšanā Olaines, Jūrmalas, Kandavas, Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balvu novadu pašvaldībās.

Videokonferences ieraksts pieejams šeit.