Jauniešu centrā “Četri” notiks lēmējvaras un jauniešu diskusija

Biedrība “Latvijas Mazpulki” 19. jūnijā pl.: 9:30 Jauniešu centrā “Četri” aicina Preiļu novada pašvaldību par sadarbības partneriem Erasmus+ Strukturētā dialoga projektā “Uzdrīksties iesaistīties!” kur notiks lēmējvaras un jauniešu diskusija.
Biedrība vēlas sadarboties ar Preiļu novada jauniešiem un uzrunāt lēmumpieņēmējus, novada domi, domes iestādes un citus interesentus, lai veicinātu jauniešu piederību Preiļu novadam, izmantojot tiesības, kas mudinātu jauniešiem kļūt aktīvākiem, iesaistīties novada attīstībā un izaugsmē.