Izsludināts starpnovadu radošo darbu konkurss „Manas ģimenes lieliskā recepte”

Latgales reģionā dzīvojošie skolēni un viņu ģimenes pārsvarā dārzeņus un augļus izaudzē savos piemājas dārzos. Taču dažreiz nākas apmeklēt arī tirgus Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā vai citās Latvijas un Latgales pilsētās un iegādāties tos pārtikas produktus, kas nav ģimenes piemājas dārziņā.

Tiek aicināti konkursā piedalīties sākumskolas (l.-4.klase) un pamatskolas (5.-8.klase) bērni un jaunieši vecumā no 7- 15 gadiem. Katrs konkursa dalībnieks sagatavo A3 vai A4 formāta radošo darbu vizuālās mākslas jomā — melnbaltu vai krāsainu zīmējumu, gleznojumu vai kolāžu ar paskaidrojošu tekstu par ēdiena sastāvdaļām un gatavošanas procesu par tēmu „Manas ģimenes lieliskā recepte” manas ģimenes kāda garda un veselīga ēdiena recepte, ko var pagatavot no tirgū vai ģimenes piemājas dārziņā izaudzētajiem produktiem.

 Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 6. Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu un deju, modes teātra festivālā, kas notiks 2019. gada 18. maijā plkst.13:00 Dagdas pilsētas parka estrādē.

Konkursa izdevumus, saistītus ar apbalvošanu, sedz Dagdas novada pašvaldība un SAM 9.2.4.2 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020.

Pielikumā: nolikums

Dagdas novada IKSN