Izsludināts Latvijas-Lietuvas programmas trešais projektu konkurss

Latvijas–Lietuvas programmas trešajam konkursam pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 9.aprīļa līdz 9.jūlijam (plkst.12:00 pēc Latvijas laika)

Projektu pieteikumus varēs iesniegt trīs programmas prioritātēs:

  • ilgtspējīga un tīra vide;
  • sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;
  • uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.

Finansējumam var pieteikties valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Programmas teritorija:

  • Latvijā – Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni;
  • Lietuvā – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi.

Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri – vismaz viens no Latvijas un vismaz viens no Lietuvas.

Kopējais indikatīvais līdzfinansējums šajā projektu konkursā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 19,2 miljoni eiro.

No ERAF var līdzfinansēt 85% no projektu attiecināmās izmaksas.

PrioriāteSpecifiskais mērķisIndikatīvi pieejamais ERAF (MEUR)*Maksimālais ERAF projektam (EUR)

1.1

Tūrisma veicināšana programmas teritorijā, veidojot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus

5,5

800 000

1.2

Vides resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana

3,0

1 000 000

3.1.

Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana

3,0

600 000

3.2

Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajos reģionos

2,0

200 000

4.1

Sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošana, uzlabojot sadarbību starp iestādēm

5,7

500 000

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieejamais ERAF finansējums ir orientējošs un var tikt mainīts.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu/calls-for-proposals/3rd.

Šobrīd tiek īstenoti 90 programmmas 1. un 2.projektu konkursa projekti ar kopējo ERAF finansējumu vairāk nekā 47 miljoni eiro.

Lai saņemtu papildu informāciju par trešo projektu konkursu, kā arī piedalītos projekta izstrādes praktiskajās nodarbībās, projektu iesniedzēji tiks aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvos seminārus. Katrs seminārs būs veltīts konkrētam programmas specifiskajam mērķim. Darba valoda – angļu. Informācija par semināru norises vietām un datumiem tiks publicēta tuvākajās dienās mājaslapā: www.latlit.eu.

Informāciju sagatavoja: Jānis Vanags, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam vecākais eksperts, Tālr. 26424272, E-pasts: janis.vanags@varam.gov.lv