Izsludināts iepirkums “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”

25.jūnijā Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros.

Iepirkuma mērķis ir nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, paredzot pakalpojumus nodrošināt 9 Latvijas reģionos: Rīgas, Vidzemes, Ziemeļlatgales, Dienvidlatgales, Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes, Zemgales, Viduslatvijas, Sēlijas reģionos.
Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš –
8.jūlijs plkst. 12:30, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju.