Izsludināta pieteikšanās konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2018”

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikt uzņēmumus konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2018”. Konkurss tiek rīkots ar mērķi noskaidrot un godināt Viļānu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību un nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas vai pakalpojumu popularizēšanu.

Pretendentus konkursam var pieteikt no 2019. gada 2. janvāra līdz 20. janvārim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1 A (2.1. kabinetā), Viļānos). Pieteikumus var arī iesūtīt pa pastu ar norādi: Konkursam “Viļānu novada uzņēmums”, adrese: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, LV-4650 vai sūtīt uz e-pastu: novads@vilani.lv, parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisko parakstu, ar norādi: Konkursam “Viļānu novada uzņēmums”. Konkursa pieteikuma veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Viļānu novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski.

Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit nominācijās:

1. Gada uzņēmums (lauksaimniecība, rūpniecība, pakalpojumi);
2. Gada uzņēmums – novada „VIP” (lauksaimniecība, rūpniecība, pakalpojumi);
3. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ rūpniecība/pakalpojumi);
4. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
5. Gada amatnieks;
6. Gada mājražotājs;
7. Gada izglītības mecenāts;
8. Gada kultūras mecenāts;
9. Gada ģimenes uzņēmums;
10. Gada darba devējs.

Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir novada iedzīvotājiem sadarbībā ar novada pašvaldību/ pagasta pārvaldēm, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijā “Gada darba devējs” pretendenti tiek vērtēti atbilstoši VID datiem.

Nomināciju ieguvēji publiski tiks paziņoti Viļānu novada mājas lapā un tiks godināti svinīgajā pasākumā.

Jautājumu gadījumā zvanīt izglītības un kultūras lietu speciālistei Ilgai Morozovai, tālr. 64605833, e-pasts: ilga.morozova@vilani.lv.

Konkursa nolikums

Pieteikšanās anketa