Izsludināta pieteikšanās dalībai XVI Starptautiskajam akordeona mūzikas festivālam

Līdz šī gada 1.septembrim izsludināta pieteikšanās XVI Starptautiskajam akordeona mūzikas festivālam un tā ietvaros notiekošajam Valērija Hodukina XI Starptautiskajam jauno akordeonistu konkursam „Daugavpils 2019”.

Festivālā aicināti piedalīties solisti, ansambļi, orķestri (kur vadošais instruments ir akordeons) bez vecuma ierobežojuma. Savukārt konkursā aicināti piedalīties dalībnieki divās vecuma kategorijās:

 • “A” kategorijā – izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi (I – II kurss);
 • “B” kategorijā – izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 17 līdz 19 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi (III – IV kurss).

Konkurss norisināsies 2 kārtās. Pirmajā kārtā piedalīsies visi konkursa dalībnieki, bet uz otro kārtu, kur konkursa programma būs jāizpilda Daugavpils Akordeonistu orķestra pavadījumā,  tiks izvirzīti tie konkursanti, kuri pēc I kārtas uzstāšanās programmas izpildījuma ir ieguvuši augstākos žūrijas vērtējumus. Konkursu vērtēs starptautiska žūrija.

XVI Starptautisko akordeona mūzikas festivālu un Valērija Hodukina XI Starptautisko jauno akordeonistu konkursu organizē Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Latviešu kultūras centrs un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Festivāla un konkursa nolikumi atrodami Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes mājas lapā www.kultura.daugavpils.lv

XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls “Daugavpils 2019” NOLIKUMS

Festivāla organizatori: XVI Starptautiskā akordeona mūzikas festivāla organizatori ir Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde,  Latviešu kultūras centrs un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Festivāla mērķi

 1. Akordeona mūzikas popularizēšana, jauno atskaņotājmākslinieku muzikālās un estētiskās kultūras līmeņa izaugsmes veicināšana.
 2. Atskaņotājmākslinieku profesionālā līmeņa izvērtēšana. Latvijas Republikas mācību un koncertdarbības līmeņa salīdzināšana ar citu valstu pieredzi. Starpvalstu pieredzes popularizēšana.
 3. Jaunu talantīgo atskaņotājmākslinieku atklāšana.
 4. Iepazīšanās ar akordeona spēles jauniem nošu un metodiskās literatūras materiāliem.
 5. Jaunu Latvijas un citu valstu komponistu skaņdarbu akordeonam popularizēšana.

Laiks un vieta: XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls notiek Daugavpilī 2019. gada 23. – 26. oktobrī.

Dalībnieki: Festivāla koncertos piedalās solisti, ansambļi, orķestri (kur vadošais instruments ir akordeons) bez vecuma ierobežojuma.

Programmas ilgums:

 • Solistiem – līdz 15 min.;
 • Ansambļiem – līdz 20 min.;
 • Orķestriem – līdz 25 min.

Uzstāšanās programmai jāatbilst sekojošiem mūzikas žanru virzieniem:

 • klasiskā mūzika;
 • tautas mūzika;
 • džeza un estrādes mūzika.

Pieteikums dalībai festivālā ir jānosūta uz e-pastu diana.soldane@daugavpils.lv  līdz 2019. gada 1.septembrim. Klāt pie pieteikuma jāpievieno solista, ansambļa vai orķestra fotogrāfija.

Festivāla organizatori līdz 2019. gada 15. septembrim izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus uz XVI Starptautisko akordeona mūzikas festivālu.

Transporta, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumus festivāla laikā sedz paši dalībnieki.

XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls “Daugavpils 2019”  PIETEIKUMS 

Informācija par festivāla dalībnieku
Vārds, Uzvārds / Kolektīva nosaukums 
Pedagoga vai vadītāja Vārds Uzvārds 
Kontaktinformācija (adrese, tālrunis, e-pasts) 
Programma un hronometrāža
Atskaņojamo skaņdarbu nosaukumi, autori, ilgums 
Radošā biogrāfija
 

(līdz 10 teikumiem)

 

Papildus pievienota: Fotogrāfija

Ar šo piekrītu iesniegtās fotogrāfijas izmantošanai festivāla publicitātes materiālos (vajadzīgo pasvītrot):

JĀ                                NĒ

Dalībnieka / Pedagoga / Vadītāja paraksts: _____________________

 Papildus informācija: Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvalde, tālr. +371 65423601,  e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv