Izglītības īstenošanas vietai Višķi savu enerģiju velta jaunais skolotājs Modris Blūmentāls

Malnavas koledžas izglītības īstenošanas vietas Višķi pedagogs Modris Blūmentāls pasniedz virkni mācību priekšmetu autotransporta un elektronikas nozarē. Savulaik pats absolvējis šo mācību iestādi, Modris Višķos ieaudzis ar saknēm un sevi sauc par novadnieku, lai gan pats ir dzimis rīdzinieks. Viņš ar lielu aizrautību stāsta, cik svarīgi ir izglītot jaunos nozares profesionāļus un ar patiesu degsmi iestājas par Višķu mācību vietas saglabāšanu.

To, ka mācot jauniešus, viņš jūtas kā zivs ūdenī, apliecina viņa kolēģi un audzēkņi. Modrim ir labi nostādīta balss, viņš labprāt mācībās izmanto jaunāko tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un norāda, ka studentiem ir ļoti svarīgi teoriju savienot ar praksi. Pēc smagām pārdomām, izšķiroties par labu Višķiem vai darbam Anglijā, kur jau bija nodrošināta darba vieta, Modris nolēma pieņemt izaicinājumu kļūt par pedagogu. Studenti jauno skolotāju – vienaudzi pieņēma ar labvēlību, kas iedrošināja turpināt apgūt jauno arodu.

Modris iestājās Daugavpils Universitātē pedagoģijā un vienlaicīgi apguva arī pirmā līmeņa augstāko autoservisa speciālista profesiju. Modris ar labu vārdu piemin savus skolotājus, īpaši kursa audzinātāju Kazimiru Cirsi un Broņislavu Žurilu, kurš no skolotāja kļuvis par kolēģi.