“ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!” 2019.gadā pirmie uzsāk Ciblas un Zilupes jaunieši

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) 7. oktobrī Ciblas un Zilupes vidusskolās uz tikšanos aicināja pēdējo klašu audzēkņus, kur kopīgi ar skolotājiem un citiem ieinteresētajiem, brīvā atmosfērā 1.5 stundas garumā dalījās pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem.

Interaktīvajā pasākumā tika iesaistīti ne tikai jaunieši, bet arī jaunie uzņēmēji, biznesa atbalsta institūciju pārstāvji, kas neformālā atmosfērā dalījās ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā.

Lektoriem: LUC vadītājam Andrim Kucinam, SIA“Handmade Latgola” projekta vadītāja Marikai Rudzītei – Griķei un Agnese Pinčuka un Elmārs Malaks no picerijas “Astotais rajons” (SIA 8R), dalījās savās zināšanās un pieredzē, stāstos par Latgali, jauniešiem bija iespēja gūt jaunas atziņas un zināšanas. Vidusskolās tika runāts par uzņēmējdarbību, kā līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti, vai Latgale piemērota izaugsmei, kā arī, saņemt atbildes uz dažādiem aktuāliem jautājumiem.

Jaunieši sevi apliecināja gan erudīcijas spēlē, gan biznesa ideju ģenerēšanas spējās.

Līdz 18. okrobrim LUC ar interesentiem tiksies vēl Preiļos, Riebiņos, Ilūkstē, Daugavpilī, Sventē, Kārsavā un Baltinavā

Pasākumus organizē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.