Īpaša komforta zona investoriem

Kas nepieciešams investoram, lai viņš savus līdzekļus ieguldītu ražošanā tieši Jūsu pilsētā?

Atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no daudziem faktoriem, ieskaitot tādu problēmu kā jauniešu atgriešanās Daugavpilī un Latgalē kopumā.

Ir skaidrs, ka jaunieši atgriezīsies tikai ar nosacījumu, ja saņems tik pat lielu atalgojumu kā šobrīd saņem strādajot Anglijā, Vācijā utt. Vai Jūs zināt daudz šādu vietu?

Pirms trīs gadiem, lai valdībā tiktu pieņemts speciālais likums un piešķirt atvieglojumus uzņēmējiem Latgalē, notika ne tik redzama visai sabiedrībai, bet sīva cīņa. Ar mērķi veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai tika izveidota Latgales speciālā ekonomiskā zona.

Pieņemot Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu 2017.gadā savu darbību  sāka Latgales speciālā ekonomiskā zona. Latgalē līdz šim veiksmīgi jau darbojās viena speciālā ekonomiskā zona – Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, kuras robežas jau ar likumu ir stingri noteiktas un netiek mainītas. Latgales SEZ pamatā ir Polijas SEZ darbības modelis un Latgales SEZ teritorijas piešķiršana atšķiras no pārējām specialajām ekonomiskajām zonām Latvijā – Latgales SEZ attiecināmā teritorija ir visa plānošanas reģiona teritorija un iekļaujamās teritorijas var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā, piešķirot to atbilstoši kapitālsabiedrības plānotajam projektam un nepārsniedzot piecus procentus no kopējās reģiona teritorijas. Kas nozīmē, ka uzņēmumi var atrasties jebkurā no 19 Latgales reģioniem un divās reģiona pilsetās –  Daugavpilī un Rēzeknē, bet konkrēto atrašanās vietu investors nosaka atbilstoši tā plāniem vienas vai otras teritorijas attīstībā. Galvenais ir tas, lai uzņēmejs veic ieguldījumus ražošanā – pērk iekārtas, būvē ražotnes, veic modernizāciju utt.

Speciālo ekonomisko zonu izveides mērķis daudzās valstīs var būt atšķirīgs, tomēr galvenais šādu teritoriju izveides mērķi ir atsevišķu valsts reģionu ekonomiskās un sociālās attīstības paātrināšana, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu investīcijas. Uzņēmējs ir ieinteresēts veikt investīcijas un attīstīt savu komercdarbību šādās speciāli izveidotās zonās, jo veicot investīcijas sākotnējo materiālo vai nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu veidā SEZ teritorijā, tas nākotnē – atkarīga no uzņēmuma lieluma – 55% (mazs uzņēmums), 45% (vidējs uzņēmums) vai 35% (liels uzņēmums), būs tiesīgs saņemt nodokļu atvieglojumus no uzkrātās ieguldījumu summas. Tā, piemēram, ja uzņēmums klasificejas kā mazs, iegādājoties ražošanas iekārtu 100 000 EUR vērtībā, kapitālsabiedrība būs tiesīga izmantot 55 000 EUR uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēs.

Nodokļu atvieglojumi ļauj ieekonomētos līdzekļus turpināt ieguldīt uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, un jaunu darba vietu radīšanā. SEZ ir spēcīgs atbalsts komersantiem, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību un kļūt konkurētspējīgākam gan vietējā, gan ārvalstu tirgū.

Ņemot vērā to, ka SEZ  ir viens no efektīvākajiem veidiem kā veicināt kāda noteikta reģiona attīstību, tad šādas teritorijas izveidošana jau ekonomiski attīstītā teritorijā sniedz  vēl papildus bonusus tās izaugsmei un attīstībai, jauna kapitāla un resursu ieplūšanu. Turklāt Eiropas Savienības valstīs, Latvijā tai skaitā, bieži vien uzņēmējiem, papildus SEZ sniegtajām priekšrocībām ir pieejamas arī citas valsts atbalsta programmas, kas kopā veido ļoti pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

Kā atzīmē Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, atbildot uz jautājumu vai tā veicina Latgales reģiona attīstību, “Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. No Latgales SEZ darbības pirmsākumiem par investīcijām tās teritorijā ir noslēgts 21 līgums 8.9 milj EUR ieguldījumu apmērā. Realizējot visus minētos ieguldījumu projektus, tiek plānots izveidot 125 jaunas darba vietas, kas Latgales reģionam ir būtisks rādītājs.Uzņēmēju līdzšinējā interese par Latgales SEZ parāda, ka savulaik valdībai atbalstot Latgales SEZ izveidošanu ir bijis nozīmīgs un pareizs solis, kas jau nes reģionam ekonomisko pienesumu.

Tā, piemēram, īpaši uzrunā viena no Latgales SEZ uzņēmuma SIA “Light Guide Optics International” pieredze. Īstenojot savu komercdarbību, uzņēmums savas pastāvēšanas 14 gados ir kļuvis viens no pasaules TOP5 ražošanas uzņēmumiem optisko šķiedru nozarē un pasaules lielākais medicīnisko produktu ražotājs uroloģijas tehnoloģiju nozarē. Lai sekotu mūsdienu tendencēm un pieprasījumam, uzņēmums nemitīgi paplašinās un attīstās.  2017.gadā SIA “Light Guide Optics International” saņēma Latvijas izcilības balvu. Uzņēmums Līvānos nodarbina 137 darbiniekus, tiem maksājot teju 3 reizes lielāku darba samaksu kāda ir Latgalē vidēji. Uzņēmums ir aktīvs dažadu pilsonisko aktivitāšu atbalstītājs. Sadarbībā ar domi tiek īstenota jauniešu stipendiju programma. Līvānos esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šo un citu radītāju dēļ, uzņēmums 2017.gadā saņēma Latgales plānošanas reģiona balvu kā sociāli atbildīgākais uzņēmums Latgalē. Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu uzņēmums ieguva 2018.gada nogalē, noslēdzot līgumus par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ teritorijā gandrīz 2 miljonu EUR apmērā.

Tomēr, svarīgi atzīmēt, ka likumā nav noteikts minimālais ieguldījumu slieksnis, kas ļoti labi var stimulēt tieši mazo uzņēmumu attīstību. Tā, piemēram, vienas no Latgales SEZ kapitālsabiedrības minimāli veiktajiem ieguldījumiem ir 5 500 EUR apmērā.

Jānis Lāčplēsis norāda, ka rezultāts ir labs, bet pastāv virkne ierobežojumu, kas kavē ražošanas attīstību.

  • Kas traucē piesaistīt vairāk investorus?
  • Šā brīža regulējums neparedz attiecināmās izmaksās iekļaut paredzamās algu izmaksas, ko rada sākotnējā ieguldījuma rezultātā radītās darbvietas. Polija ir pārņēmusi darba spēku kā atbalstāmās investīcijas un šobrīd tur ļoti veiksmīgi attīstās IT nozares klāsteris (piemēram, Mazpolijas (Krakovas) reģiona speciālā ekonomiskā zona). Šādu izmaksu iekļaušana veicinātu lielāku interesi no investoru puses un rezultātā arī bezdarba līmenis šajos reģionos samazinātos, kas savukārt ietekmētu kopēju valsts ekonomisko izaugsmi. Īpaši šādas attiecināmās izmaksas būtu interesantas, piemēram, zvanu centriem, tekstilrūpniecības nozarē, kur lielākā izdevumu pozīcija ir tieši algu izmaksas un nevis iekārtas.
  • Vai izdodas virzīt šo ideju tālāk?
  • Likumprojekts jau ir iesniegts Saeimā. Nesen tiekoties ar ministru prezidentu mēs par to atkal runājām, un viņš mūs atbalsta. Līdztekus lielajam pašvaldības darbam izveidojot gandrīz gatavas ražošanas teritorijas (Latgales programma), tas ir tieši tas, kas dos impulsu reģiona ekonomikai.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Latgales SEZ piedāvātajām priekšrocībām un par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem (uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%)) un iesniedzamo dokumentāciju  varat sazināties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.