Ievieš īpašu atbalstu skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai vasaras brīvlaikā

Turpmāk tiks īstenots īpašs atbalsts skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai vasaras brīvlaikā, paredz vadībā apstiprinātie grozījumi Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību. Līdz šim nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā skolēnus iesaistīja pēc vienādiem nosacījumiem, bet tādai mērķa grupai kā jauniešiem ar invaliditāti nav labvēlīgāku iesaistes nosacījumu, kas motivētu darba devējus veidot darba vietas skolēniem ar invaliditāti. 

Labklājības ministrijā (LM) norādīja, ka pasākuma īstenošanas nosacījumi neierobežo skolēnu ar invaliditāti iespējas piedalīties, tomēr tajā pašā laikā arī papildus neveicina darba devēju izvēli par labu skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai. LM skaidroja, ka atšķirībā no subsidētās nodarbinātības pasākuma, kurā ar atbalsta instrumentiem tiek veicināta bezdarbnieku ar invaliditāti iesaiste, paredzot lielāku atbalstu to nodarbināšanai, skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā īpašs atbalsts skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai šobrīd nav paredzēts.

Šī iemesla dēļ LM veikusi virkni izmaiņu, lai sniegtu atbalstu skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanā, tostarp, nodarbinot skolēnu ar invaliditāti, darba vadītājs vienlaikus var vadīt darbu mazākam skolēnu skaitam. Tāpat tiek paredzēta iespēja darba devējiem, kas nodarbina vai plāno nodarbināt skolēnus ar invaliditāti, saņemt konsultācijas par izglītojamo ar invaliditāti nodarbināšanu. Saskaņā ar izmaiņām, ja darba devējs nodarbina skolēnu ar invaliditāti, dotāciju izglītojamā darba algai piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, turklāt, ja darba vadītājs vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti, dotāciju piešķir 60 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par pārējo izglītojamo darba vadīšanu – vienu desmito daļu no minimālās mēneša darba algas apmērā.

Kā norādīja LM, ņemot vērā, ka darba vadītājs, kurš vada darbu vismaz vienas skolēnam ar invaliditāti var vadīt darbu tikai pieciem skolēniem, nepieciešams diferencēt arī dotācijas apmēru par darba vadīšanu gadījumos, kad iesaista skolēnus ar invaliditāti. Ja darba devējs vada darbu vienam skolēnam ar invaliditāti, dotāciju piešķir 60 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Par pārējiem četriem skolēniem, neatkarīgi no tā, vai kāds no tiem ir skolēns ar invaliditāti, dotācijas apmērs ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, tādējādi nodrošinot, ka dotācija darba vadītajam var sasniegt minimālās mēneša darba algas apmēru arī gadījumos, kad darba vadītājs vada darbu tikai pieciem skolēniem.

LM informēja, ka saistībā ar lielo skolēnu interesi par skolēnu nodarbinātības pasākumiem šogad plānots palielināt pasākumam paredzēto finansējumu par 200 000 eiro, pārdalot finansējumu no citas budžeta programmas. Finanšu pārdali plānots veikt, ņemot vērā zemo pašvaldību aktivitāti, veidojot darba vietas pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Pēc LM paustā, vidējās viena skolēna izmaksas par dalību nodarbinātības pasākumā ir 238 eiro. Plānots, kas viena skolēna ar invaliditāti vidējās izmaksas par dalību būs 645 eiro mēnesī. Papildus par piešķirto finansējumu šogad papildus varētu iesaistīt līdz 300 skolēnu ar invaliditāti.