Grozījumi likumā neparedzēs pašvaldību informatīvo izdevumu slēgšanu

9. oktobrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” pirms otrā lasījuma, kas paredz grozīt likuma 8. pantu, nosakot, ka pašvaldības nedrīkst izdot un reģistrēt masu informācijas līdzekļus. Norma attieksies uz tiem izdevumiem, kas ir reģistrēti masu informācijas līdzekļu reģistrā, kuru īpašnieks ir pašvaldība kā publisko tiesību juridiskā persona. Grozījumos tiek paredzēti arī pārejas noteikumi, ka pašvaldībām līdz 2019.gada 31.decembrim jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram par pašvaldību īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Valsts nodeva šādos gadījumos nebūs jāmaksā. Ja minētajā termiņā netiks saņemts pašvaldības lēmums par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra, Uzņēmumu reģistra valsts notārs veiks grozījumus reģistrā un šādus masu informācijas līdzekļus no reģistra izslēgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” anotācijā teikts, ka grozījumu mērķis nav vērsts pret pašvaldību pienākumu īstenot sabiedrības informēšanas aktivitātes, proti, pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanu.

No tā izriet, ka tām pašvaldībām, kuru izdevumi ir reģistrēti kā masu informācijas līdzekļi, līdz 2019. gada 31. decembrim būs jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Komisijas sēdē LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča gan izteica priekšlikumu termiņu pagarināt vismaz līdz nākamā gada februārim, dodot pašvaldībām iespēju darba kārtībā kādā no turpmākajām domes sēdēm pieņemt šādu lēmumu, nevis speciāli tikai šim jautājumam sasaukt ārkārtas sēdi. Klātesošie, izņemot komisijas vadītāju Artusu Kaimiņu, šim priekšlikumam piekrita, bet par precīziem termiņiem varēs runāt, kad grozījumi tiks skatīti pirms galīgā lasījuma.

Rezumējot, šie grozījumi neaizliegs pašvaldībām izdot savus pašvaldību informatīvos izdevumus, bet uzliks par pienākumu izslēgt informatīvos izdevumus no masu informācijas līdzekļu reģistra.

Jana Bunkus un Kristīne Kinča, LPS padomnieces