Griškānu pagastā notiks Griškānu dīķa hokeja turnīrs 3 pret 3

Lieliskas ziņas no Griškānu pagasta jauniešiem!

13.janvārī Sprūževas ciemā plkst. 11.00 pirmo reizi Griškānu pagastā notiks GRIŠKĀNU PAGASTA DĪĶA HOKEJA TURNĪRS 3 PRET 3!

Vecuma grupas: 14-17 un 18+. Gadījumā, ja kādā no vecuma grupām ir nepietiekošs komandu vai spēlētāju skaits, tad vecuma grupas tiek apvienotas kopā.

Pasākuma galvenā ideja ir popularizēt hokeju un aktīvi, jautri pavadīt svētdienas dienu. Tiekamies laukumā! P.S. Pieteikt komandas ir iespējams līdz 11/01/2019 pa tālruni 25669972 vai e-pastu: igors.isupovs@inbox.lv

NOLIKUMS 2019.GADA GRIŠKĀNU PAGASTA KAUSA IZCĪŅA DĪĶA HOKEJĀ

1. Mērķis un uzdevumi 1.1. Popularizēt un iesaistīt hokeja apritē pēc iespējas vairāk spēlētāju un popularizēt hokeju. 1.2. Veicināt un popularizēt veselīga dzīvesveida un saturīga brīvā laika pavadīšanas veida nozīmi. 1.3. Noskaidrot labākās komandas un spēlētājus. (3 pret 3 ar vārtsargiem formātā)

2. Turnīra vadība 2.1. Turnīru organizē un vada Griškānu pagasta jauniešu centrs “JOLO” sadarbībā ar Griškānu pagasta pārvaldi un Griškānu pagasta Kultūras Namu. 2.2. Turnīra vadītājs – Igors Isupovs (mob.tālr.25669972) 2.3. Laukuma tiesnešus nozīmē turnīra vadība. 2.4. Galvenais sekretārs – Ēriks Kudrjavcevs (20589804) 3. Turnīra vieta un laiks 3.1. Turnīrs notiek Griškānu pagasta Sprūževas ciemā 2019.gadā 13.janvārī no plkst. 11.00 līdz 16.00 3.2. Turnīrs notiek pēc apstiprināta grafika, ko sastāda turnīra vadītājs. 3.3. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā (lietus, gaisa temperatūŗa augstāka par -1°C) turnīrs tiek pārcelts uz nākošās nedēļas sestdienu vai svētdienu. 4. Turnīra dalībnieki 4.1. Turnīrā var piedalīties komandas, kuras garantē ievērot Turnīra Nolikumu, un ir iesniegušas pieteikumu 4.2. Turnīrā var piedalīties personas, kurām ir Latvijas Republikā izsniegtas pases vai uzturēšanās atļaujas kā arī viesi no ārvalstīm. 4.3. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā (neattiecas uz vārtsargiem), kā arī turnīra laikā nav atļauts pāriet citas komandas sastāvā. 4.4. Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un spējām piedalīties sacensībās!

4.5. Turnīrā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 14 gadiem. 4.6. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. 4.7. Ne tiesneši, ne organizators neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem (līdz pat letālam iznākumam), kuri gūti turnīra norises laikā/vietā vai hokeja laukuma pieguļošā teritorijā. 4.8. Piedalīties turnīrā drīkst spēlētāji, kuri nav spēlējuši Latvijas hokeja čempionātā (Virslīgā vai I. līgā.) 4.9. Komandās visiem spēlētājiem ir jābūt vienādos formas kreklos, tiem jābūt numurētiem

5. Pieteikums. 5.1. Komandas pieteikums (skat. pielikumu) jāiesniedz līdz 11.01.2019. pa e-pastu igors.isupovs@inbox.lv vai telefoniski 25669972 (Igors) 5.2. Komanda sastāvā drīkst pieteikt ne vairāk kā 7 dalībniekus (6 spēlētājus + 1 vārtsargs).