Gaidāmas izmaiņas Eiropas Inovācijas Padomes (EIC) pilotprojekta programmā

Pēc Apvārsnis 2020 SMEi Phase 1 (MVU-1) pēdējā pieteikumu iesniegšanas termiņa, kas beigsies 2019. gada 5. septembrī plkst. 17:00 pēc Briseles laika, būs aktuāli jaunie Future Emerging Technologies (FET) konkursi, kuri turpmāk aizstās SMEi Phase 1. Savukārt SMEi Phase 2 kļūs par EIC Accelerator, kā rezultātā mainīsies arī konkursa noteikumi EIC pilotprogrammas ietvaros.

SMEi Phase 1 finansējumu piešķir, lai izpētītu un novērtētu tehnisko iespējamību un komerciālo potenciālu jauninājumiem, kurus uzņēmums vēlas izmantot un komercializēt. Par finansējamām aktivitātēm varētu būt: riska novērtēšana, dizaina vai tirgus pētījumi, intelektuālā īpašuma izpēte; galvenais mērķis ir tirgū ieviest jaunu produktu, pakalpojumu vai procesu, iespējams, izmantojot novatorisku esošo tehnoloģiju, metodoloģiju vai biznesa procesu izmantošanu. Finansējuma apjoma vienreizējā summa ir 50 000 eiro apmērā katram projektam, kuru paredzēts realizēt ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā. Pirmās fāzes projekta rezultāts ir tehniski ekonomiskais pamatojums (tehnisks un komerciāls), ieskaitot uzņēmējdarbības plānu.

SMEi Phase 1 aizstās FET konkursi EIC pilotprojekta programmas ietvaros

EIC Pathfinder Pilot sastāv no FET-Open un FET-Proactive un piedāvā grantus līdz 4 miljoniem eiro, lai veicinātu un iedvesmotu radikāli jaunas sadarbības starpdisciplīnāru pētniecību un inovācijas nākotnes tehnoloģijas jomā. Šī programma paredzēta konsorcijiem, kurās ir vismaz trīs partneri no trim dažādām valstīm.

FET-Open ir konkurss, kurā var pieteikt projektus jebkādās tēmās, savukārt FET-Proactive noteiktās tēmas ir šādas:

      • Cilvēkcentrēts mākslīgais intelekts;
      • Implantējamas autonomas ierīces un materiāli;
      • Bezemisiju enerģijas ražošana pilnīgai dekarbonizācijai.

EIC Pathfinder pilota kopējais budžets periodā no 2019. līdz 2020. gadam ir aptuveni 660 miljoni eiro.

Plašāka informācija par FET konkursiem pieejama šeit.

SMEi Phase 2 mainīs nosaukums uz Accelerator

EIC paātrinātāja (accelerator) pilotprojekts balstās uz MVU instrumenta otro fāzi un sniedz ne tikai granta atbalstu, bet arī atbalstu jaukta finansējuma veidā (granti un kapitāls).

Accelerator atbalsta augsta riska augsta ieguvuma mazos un vidējos inovatīvus uzņēmumus, kuri attīsta un komercializē jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un veidotu jaunus tirgus. Finansējuma pretendentiem jābūt reģistrētiem ES dalībvalstī vai asociētajā valstī.

EIC Accelerator pilota kopējais budžets periodā no 2019. līdz 2020. gadam ir vairāk nekā 1,3 miljardi eiro.

Plašāka informācija par Accelerator pieejama šeit

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 NKP vecākā eksperte
Tālrunis: 67785402
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv